Niniejsza Witryna internetowa zbiera pewne Dane Osobowe od swoich Użytkowników.Dokument ten można wydrukować za pomocą polecenia drukowania w ustawieniach dowolnej przeglądarki.

PODSUMOWANIE POLITYKI

DANE OSOBOWE PRZETWARZANE W NASTĘPUJĄCYCH CELACH I KORZYSTANIE Z NASTĘPUJĄCYCH USŁUG:

POWIĄZANIE HANDLOWE

 • PLECAK CLICKFUNNELS
 • Dane osobowe: Dane dotyczące użytkowania; Narzędzia do śledzenia
SKONTAKTUJ SIĘ Z UŻYTKOWNIKIEM
 • FORMULARZ KONTAKTOWY
 • Dane Osobowe: nazwisko; e-mail; imię
ZARZĄDZANIE KONTAKTAMI I WYSYŁANIE WIADOMOŚCI
 • KLAVIYO
 • Dane Osobowe: nazwisko; e-mail; imię; numer telefonu

ZARZĄDZANIE PŁATNOŚCIAMI

 • PAYU

Dane Osobowe: nazwisko; e-mail; Adres rozliczeniowy; Informacja o płatności; imię; numer telefonu; różne typy Danych określone w polityce prywatności serwisu

 • GOOGLE PAY

Dane Osobowe: nazwisko; e-mail; Adres rozliczeniowy; adres wysyłki; imię; numer telefonu; różne typy Danych określone w polityce prywatności serwisu

ZARZĄDZANIE TAGIAMI

 • MENEDŻER TAGÓW GOOGLE
 • Dane osobowe: Narzędzia do śledzenia

  INTERAKCJA Z PLATFORMAMI CZATÓW NA ŻYWO

  • WIDŻETY CLICKDESK

  Dane Osobowe: Dane przekazywane podczas korzystania z usługi; Dane dotyczące użytkowania; Narzędzia do śledzenia

  OPTYMALIZACJA I DYSTRYBUCJA RUCHU

 • KRÓLIK CDN
 • Dane osobowe: Dane dotyczące użytkowania

 • CHMURA
 • Dane Osobowe: różne rodzaje Danych określone w polityce prywatności usługi

  REKLAMA
 • JSDELIVR, CLICKINTEXT, CLICKPOINT, CLICKWALL, GOOGLE ADSENSE, VIADS REKLAMA I WIRALIZACJA
 • Dane osobowe: Dane dotyczące użytkowania; Narzędzia do śledzenia

  PLATFORMA I USŁUGI HOSTINGOWE
 • KUPUJ
 • Dane Osobowe: nazwisko; Dane dotyczące użytkowania; e-mail; Adres rozliczeniowy; adres wysyłki; Informacja o płatności; Informacje o urządzeniu; imię; numer telefonu; Narzędzia do śledzenia

  STATYSTYKA

 • FUNKCJE RAPORTOWANIA O REKLAMACH W GOOGLE ANALYTICS
 • Dane osobowe: unikalne identyfikatory urządzeń do celów reklamowych (na przykład identyfikator reklamodawcy Google lub identyfikator IDFA); Narzędzia do śledzenia; różne typy Danych określone w polityce prywatności serwisu

 • META EVENTS MANAGER, MONITOROWANIE KONWERSJI META REKLAM (META PIKSELI), GOOGLE ANALYTICS I GOOGLE ANALYTICS Z ANONIMOWYM IP
 • Dane osobowe: Dane dotyczące użytkowania; Narzędzia do śledzenia

 • ANALITYKA GOOGLE 4
 • Dane osobowe: Dane dotyczące użytkowania

  TESTOWANIE TREŚCI I WYDAJNOŚCI FUNKCJONALNEJ (TESTOWANIE A/B)
 • WIZUALNY OPTYMALIZATOR STRONY WWW
 • Dane osobowe: Dane dotyczące użytkowania; Narzędzia do śledzenia

  PRZEGLĄDANIE TREŚCI Z PLATFORM ZEWNĘTRZNYCH
 • CZCIONKI GOOGLE I NIESAMOWITE CZCIONKI
 • Dane osobowe: Dane dotyczące użytkowania; Narzędzia do śledzenia

  INFORMACJE NA TEMAT REZYGNACJI Z REKLAM OPARTYCH NA ZAINTERESOWANIACH

  Oprócz funkcji rezygnacji zapewnianej przez którąkolwiek z usług wymienionych w tym dokumencie, Użytkownicy mogą przeczytać więcej na temat rezygnacji z reklam opartych na zainteresowaniach w odpowiedniej sekcji Polityki dotyczącej plików cookie.

  WIĘCEJ INFORMACJI O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

  • SPRZEDAŻ TOWARÓW I USŁUG ONLINE
  • Zebrane Dane Osobowe wykorzystywane są w celu świadczenia usług na rzecz Użytkownika lub sprzedaży produktów, w tym płatności i ewentualnej dostawy. Dane Osobowe gromadzone w celu realizacji płatności mogą dotyczyć karty kredytowej, rachunku bieżącego użytego do przelewu bankowego lub innych udostępnionych instrumentów płatniczych. Dane dotyczące płatności gromadzone przez tę Stronę internetową zależą od używanego systemu płatności.

   INFORMACJE KONTAKTOWE

   • KONTROLER DANYCH
   • Złota Igła spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
    via De' Gombruti 9, BOLONIA, 40123

    Adres e-mail właściciela: golden.needle@pec.it

    KOMPLETNA POLITYKA

    KONTROLER DANYCH

    Złota Igła spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
    via De' Gombruti 9, BOLONIA, 40123

    Adres e-mail właściciela: golden.needle@pec.it

    RODZAJE ZBIERANYCH DANYCH

    Wśród Danych Osobowych gromadzonych przez tę Stronę internetową, niezależnie lub za pośrednictwem stron trzecich, znajdują się: Narzędzia do śledzenia; unikalne identyfikatory urządzeń do celów reklamowych (na przykład identyfikator reklamodawcy Google lub identyfikator IDFA); Dane dotyczące użytkowania; imię; nazwisko; numer telefonu; e-mail; Informacja o płatności; Adres rozliczeniowy; adres wysyłki; Informacje o urządzeniu; Dane przekazywane podczas korzystania z usługi.

    Pełne informacje na temat każdego rodzaju gromadzonych Danych osobowych znajdują się w dedykowanych sekcjach niniejszej polityki prywatności lub w specjalnych tekstach informacyjnych wyświetlanych przed gromadzeniem samych Danych.
    Dane Osobowe mogą być swobodnie podawane przez Użytkownika lub, w przypadku Danych Użytkowych, zbierane automatycznie podczas korzystania z tej Strony.
    O ile nie określono inaczej, wszystkie Dane wymagane przez tę Stronę są obowiązkowe. Jeżeli Użytkownik odmówi ich przekazania, świadczenie Usługi przez Serwis może okazać się niemożliwe. W przypadkach, gdy niniejsza Strona internetowa wskazuje niektóre Dane jako opcjonalne, Użytkownicy mogą powstrzymać się od przekazywania takich Danych, bez wpływu na dostępność Usługi lub jej działanie.
    Użytkowników, którzy mają wątpliwości, które Dane są obowiązkowe, zachęcamy do skontaktowania się z Właścicielem.
    Jakiekolwiek użycie plików cookie – lub innych narzędzi śledzenia – przez tę Stronę internetową lub przez właścicieli usług stron trzecich wykorzystywanych przez tę Stronę ma na celu świadczenie Usługi żądanej przez Użytkownika, oprócz dalszych celów opisanych w niniejszym dokumencie. Politykę plików cookies.

    Użytkownik przejmuje odpowiedzialność za Dane osobowe osób trzecich uzyskane, opublikowane lub udostępnione za pośrednictwem tej Strony internetowej.

    SPOSÓB I MIEJSCE PRZETWARZANIA ZBIERANYCH DANYCH

    METODY LECZENIA

    Administrator Danych stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa mające na celu zapobieganie nieuprawnionemu dostępowi, ujawnieniu, modyfikacji lub zniszczeniu Danych Osobowych.
    Przetwarzanie odbywa się przy użyciu narzędzi informatycznych i/lub telematycznych, metodami organizacyjnymi i logiką ściśle powiązaną ze wskazanymi celami. Oprócz Właściciela, w niektórych przypadkach dostęp mogą mieć inne strony zaangażowane w organizację tej Strony internetowej (administracyjne, handlowe, marketingowe, prawne, administratorzy systemów) lub strony zewnętrzne (takie jak zewnętrzni dostawcy usług technicznych, kurierzy pocztowi) do Danych, dostawcy usług hostingowych, firmy IT, agencje komunikacji) również wyznaczeni, w razie potrzeby, jako Podmioty Przetwarzające Dane przez Administratora Danych. Aktualną listę Menedżerów można zawsze uzyskać od Administratora Danych.

    MIEJSCE

    Dane przetwarzane są w biurach operacyjnych Właściciela oraz w każdym innym miejscu, w którym znajdują się strony zaangażowane w przetwarzanie. Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z Właścicielem.
    Dane Osobowe Użytkownika mogą zostać przekazane do innego kraju niż ten, w którym Użytkownik się znajduje. Aby uzyskać dalsze informacje na temat miejsca przetwarzania, Użytkownik może zapoznać się z sekcją dotyczącą szczegółów przetwarzania Danych Osobowych.

    OKRES PRZECHOWYWANIA

    O ile w niniejszym dokumencie nie wskazano inaczej, Dane Osobowe są przetwarzane i przechowywane przez czas wymagany celem, dla którego zostały zebrane, i mogą być przechowywane dłużej ze względu na obowiązki prawne lub na podstawie zgody Użytkowników.

    CEL PRZETWARZANIA ZBIERANYCH DANYCH

    Dane Użytkownika zbierane są w celu umożliwienia Właścicielowi świadczenia Usługi, wypełniania obowiązków prawnych, odpowiadania na żądania lub działania egzekucyjne, ochrony jego praw i interesów (lub interesów Użytkowników lub osób trzecich), identyfikowania wszelkich działań złośliwych lub oszukańczych, a także w następujących celach: statystyki, reklama, zarządzanie kontaktami i wysyłanie wiadomości, zarządzanie płatnościami, platforma i usługi hostingowe, powiązania handlowe, interakcja z platformami czatów na żywo, wyświetlanie treści z platform zewnętrznych, zarządzanie tagami, optymalizacja i dystrybucja ruchu, kontaktowanie testy użytkownika i wydajności treści i funkcjonalności (testy A/B).

    Aby uzyskać szczegółowe informacje o celach przetwarzania i danych osobowych przetwarzanych w każdym celu, Użytkownik może zapoznać się z sekcją „Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych”.

    SZCZEGÓŁY O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

    Dane Osobowe zbierane są w następujących celach i przy korzystaniu z następujących usług:

   • POWIĄZANIE HANDLOWE
   • Tego typu usługi pozwalają na wyświetlanie w Serwisie reklam produktów lub usług oferowanych przez strony trzecie. Reklamy mogą być wyświetlane zarówno w formie linków reklamowych, jak i w formie banerów w różnych formach graficznych.
    Kliknięcie ikony lub banera opublikowanego w tej Witrynie jest śledzone przez wymienione poniżej usługi stron trzecich i udostępniane tej Witrynie.
    Aby dowiedzieć się, jakie dane są gromadzone, zapoznaj się z informacjami o prywatności poszczególnych usług.

    PLECAK CLICKFUNNELS (ETISON, LLC)

    ClickFunnels Backpack to usługa marketingu afiliacyjnego świadczona przez firmę Etison, LLC.

    Przetwarzane dane osobowe: Dane dotyczące użytkowania; Narzędzia do śledzenia.

    Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Polityka prywatności .

   • SKONTAKTUJ SIĘ Z UŻYTKOWNIKIEM
   • FORMULARZ KONTAKTOWY (TA STRONA)

    Użytkownik wypełniając formularz kontaktowy swoimi danymi wyraża zgodę na ich wykorzystanie w celu odpowiedzi na prośby o informacje, wycenę lub inny charakter wskazany w nagłówku formularza.

    Przetwarzane Dane Osobowe: nazwisko; e-mail; imię.

   • ZARZĄDZANIE KONTAKTAMI I WYSYŁANIE WIADOMOŚCI
   • Usługa tego typu umożliwia zarządzanie bazą kontaktów e-mailowych, telefonicznych lub każdego innego typu, służących do komunikacji z Użytkownikiem.
    Usługi te mogą umożliwiać także zbieranie danych dotyczących daty i godziny przeglądania wiadomości przez Użytkownika, a także interakcji Użytkownika z nimi, jak np. informacje o kliknięciach w linki zawarte w wiadomościach.

    KLAVIYO (KLAVIYO INC.)

    Klaviyo to usługa zarządzania adresami i wysyłania wiadomości e-mail świadczona przez Klaviyo Inc.

     

    W celu korzystania z usługi świadczonej przez Klaviyo Właściciel zazwyczaj udostępnia informacje dotyczące Użytkowników (dokonujących zakupów), takie jak dane dotyczące dostawy i historia zakupów. Więcej informacji na temat zakresu tego udostępniania można znaleźć w poniższych informacjach w części „Przetwarzane dane osobowe”.

    Przetwarzane Dane Osobowe: nazwisko; e-mail; imię; numer telefonu.

    Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Polityka prywatności Rezygnacja .

   • ZARZĄDZANIE PŁATNOŚCIAMI
   • O ile nie określono inaczej, Niniejsza Witryna internetowa przetwarza wszystkie płatności kartą kredytową, przelewem bankowym lub innymi środkami za pośrednictwem zewnętrznych dostawców usług płatniczych. Ogólnie rzecz biorąc, o ile nie wskazano inaczej, Użytkownicy proszeni są o podanie szczegółów płatności i danych osobowych bezpośrednio takim dostawcom usług płatniczych.
    Niniejsza Strona internetowa nie jest zaangażowana w gromadzenie i przetwarzanie takich informacji: zamiast tego otrzyma jedynie powiadomienie od danego dostawcy usług płatniczych, że płatność została dokonana.

    PAYPAL (PAYPAL)

    PayPal to usługa płatnicza świadczona przez firmę PayPal Inc., która umożliwia Użytkownikowi dokonywanie płatności w Internecie.

    Przetwarzane Dane Osobowe: nazwisko; e-mail; Adres rozliczeniowy; Informacja o płatności; imię; numer telefonu; różne typy Danych określone w polityce prywatności serwisu.

    Miejsce przetwarzania: Zapoznaj się z polityką prywatności PayPal – ​​Polityka prywatności .

    GOOGLE PAY (GOOGLE IRLANDIA LIMITED)

    Google Pay to usługa płatnicza świadczona przez firmę Google Ireland Limited, która umożliwia Użytkownikowi dokonywanie płatności online przy użyciu danych uwierzytelniających Google.

    Przetwarzane Dane Osobowe: nazwisko; e-mail; Adres rozliczeniowy; adres wysyłki; imię; numer telefonu; różne typy Danych określone w polityce prywatności serwisu.

    Miejsce przetwarzania: Irlandia – Polityka prywatności .

   • ZARZĄDZANIE TAGIAMI
   • Ten rodzaj usług umożliwia scentralizowane zarządzanie tagami lub skryptami używanymi w tej Witrynie.
    Korzystanie z tych usług wiąże się z przepływem przez nie Danych Użytkownika i ewentualnym ich przechowywaniem.

    MENEDŻER TAGÓW GOOGLE (GOOGLE IRLANDIA LIMITED)

    Menedżer tagów Google to usługa zarządzania tagami świadczona przez firmę Google Ireland Limited.

    Przetwarzane dane osobowe: Narzędzia śledzenia.

    Miejsce przetwarzania: Irlandia – Polityka prywatności .

   • INTERAKCJA Z PLATFORMAMI CZATÓW NA ŻYWO
   • Ten rodzaj usług umożliwia interakcję z platformami czatu na żywo zarządzanymi przez osoby trzecie, bezpośrednio ze stron tej Witryny, w celu umożliwienia skontaktowania się z obsługą techniczną tej Witryny i skontaktowania się z nią.
    Jeśli zainstalowana jest usługa interakcji z platformami czatu na żywo, możliwe jest, że nawet jeśli Użytkownicy nie korzystają z tej usługi, będzie ona zbierać Dane o użytkowaniu dotyczące stron, na których jest zainstalowana. Dodatkowo mogą być nagrywane rozmowy na czacie na żywo.

    WIDŻETY CLICKDESK (CLICKDESK INC.)

    ClickDesk Widget to usługa umożliwiająca interakcję z platformą czatu na żywo ClickDesk, świadczona przez ClickDesk Inc.

    Przetwarzane Dane Osobowe: Dane przekazywane podczas korzystania z usługi; Dane dotyczące użytkowania; Narzędzia do śledzenia.

    Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Polityka prywatności .

   • OPTYMALIZACJA I DYSTRYBUCJA RUCHU
   • Ten rodzaj usług umożliwia tej Stronie dystrybucję jej treści za pośrednictwem serwerów zlokalizowanych na całym terytorium i optymalizację jej wydajności.
    Przetwarzane Dane Osobowe zależą od charakterystyki i sposobów realizacji tych usług, które ze swej natury filtrują komunikację pomiędzy Serwisem a przeglądarką Użytkownika.
    Biorąc pod uwagę rozproszony charakter tego systemu, trudno jest określić lokalizacje, do których przekazywane są treści mogące zawierać Dane Osobowe Użytkownika.

    KRÓLIK CDN (BUNNYWAY DOO)

    Bunny CDN to usługa optymalizacji i dystrybucji ruchu świadczona przez BunnyWay doo

    Przetwarzane dane osobowe: Dane dotyczące użytkowania.

    Miejsce przetwarzania: Słowenia – Polityka prywatności .

    CLOUDFLARE (CLOUDFLARE INC.)

    Cloudflare to usługa optymalizacji i dystrybucji ruchu świadczona przez Cloudflare Inc.
    Metody integracji Cloudflare zapewniają, że filtruje on cały ruch w tym Serwisie, czyli komunikację pomiędzy tym Serwisem a przeglądarką Użytkownika, umożliwiając także zbieranie na jego temat danych statystycznych.

    Przetwarzane Dane Osobowe: różne typy Danych określone w polityce prywatności serwisu.

    Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Polityka prywatności .

   • REKLAMA
   • Usługa tego typu umożliwia wykorzystanie Danych Użytkownika w celach komunikacji handlowej. Komunikaty te prezentowane są w Serwisie w formie banerów i innych form reklamowych, także w powiązaniu z zainteresowaniami Użytkownika.
    Nie oznacza to, że wszystkie Dane Osobowe są wykorzystywane w tym celu. Dane i warunki stosowania podano poniżej.
    Niektóre z serwisów wskazanych poniżej mogą wykorzystywać Narzędzia śledzące w celu identyfikacji Użytkownika lub wykorzystywać technikę retargetingu behawioralnego, tj. wyświetlania spersonalizowanych reklam w oparciu o zainteresowania i zachowania Użytkownika, wykrywane także poza niniejszym Serwisem.Więcej informacji na ten temat można uzyskać pod adresem sprawdź politykę prywatności odpowiednich usług.
    Generalnie usługi tego typu oferują możliwość dezaktywacji takiego śledzenia. Oprócz funkcji rezygnacji zapewnianej przez którąkolwiek z usług wymienionych w tym dokumencie, możesz przeczytać więcej o tym, jak zrezygnować z reklam opartych na zainteresowaniach w sekcji „Jak zrezygnować z reklam opartych na zainteresowaniach” w ten dokument.

    JSDELIVR (JSDELIVR.COM)

    jsDelivr to usługa optymalizacji i dystrybucji ruchu świadczona przez jsdelivr.com.

    Przetwarzane dane osobowe: Dane dotyczące użytkowania; Narzędzia do śledzenia.

    Miejsce przetwarzania: Polska – Polityka Prywatności .

    KLIKNIĘTY TEKST (ADSTOURS SAS)

    ClickInText to usługa reklamowa świadczona przez ADSTOURS SAS.

    Przetwarzane dane osobowe: Dane dotyczące użytkowania; Narzędzia do śledzenia.

    Miejsce przetwarzania: Francja – Polityka prywatności Rezygnacja .

    CLICKPOINT (CLICKPOINT MARKETING SLU.)

    Clickpoint to usługa reklamowa świadczona przez firmę CLICKPOINT MARKETING SLU.

    Przetwarzane dane osobowe: Dane dotyczące użytkowania; Narzędzia do śledzenia.

    Miejsce przetwarzania: Hiszpania – Polityka prywatności .

    CLICKWALL (CLICK WALL LTD.)

    ClickWall to usługa reklamowa świadczona przez Click Wall Ltd.

    Przetwarzane dane osobowe: Dane dotyczące użytkowania; Narzędzia do śledzenia.

    Miejsce przetwarzania: Izrael – Polityka prywatności .

    GOOGLE ADSENSE (GOOGLE IRLANDIA LIMITED)

    Google AdSense to usługa reklamowa świadczona przez firmę Google Ireland Limited. Usługa ta wykorzystuje plik cookie „DoubleClick”, który śledzi korzystanie z tej Strony internetowej i zachowanie Użytkownika w odniesieniu do oferowanych reklam, produktów i usług.
    Użytkownik może w każdej chwili zdecydować o wyłączeniu wszystkich plików cookie DoubleClick, przechodząc do: Ustawienia reklam .

     

    Aby zrozumieć sposób wykorzystania danych przez Google, zapoznaj się z zasadami Google dla partnerów .

    Przetwarzane dane osobowe: Dane dotyczące użytkowania; Narzędzia do śledzenia.

    Miejsce przetwarzania: Irlandia – Polityka prywatności Rezygnacja .

    VIADS REKLAMA (VIADS ADVERTISING SL)

    VIADS ADVERTISING jest usługą reklamową świadczoną przez VIADS ADVERTISING SL

    Przetwarzane dane osobowe: Dane dotyczące użytkowania; Narzędzia do śledzenia.

    Miejsce przetwarzania: Hiszpania – Polityka prywatności .

    WIRALIZUJ (WIRALIZUJ SRL)

    Viralize to usługa reklamowa świadczona przez Viralize Srl.

    Przetwarzane dane osobowe: Dane dotyczące użytkowania; Narzędzia do śledzenia.

    Miejsce przetwarzania: Włochy – Polityka prywatności Rezygnacja .

   • PLATFORMA I USŁUGI HOSTINGOWE
   • Usługi te mają na celu hostowanie i obsługę kluczowych elementów tej Witryny, umożliwiając dostarczanie tej Witryny z jednej platformy. Platformy te zapewniają Właścicielowi szeroką gamę narzędzi takich jak np. narzędzia analityczne, do zarządzania rejestracją użytkowników, do zarządzania komentarzami i bazą danych, do handlu elektronicznego, do przetwarzania płatności itp. Korzystanie z tych narzędzi wiąże się z gromadzeniem i przetwarzaniem Danych Osobowych.
    Niektóre z tych usług działają za pośrednictwem serwerów znajdujących się w różnych lokalizacjach geograficznych, co utrudnia określenie dokładnej lokalizacji, w której przechowywane są Dane osobowe.

    SHOPIFY (SHOPIFY INTERNATIONAL LIMITED)

    Shopify to platforma udostępniana przez Shopify Inc., która umożliwia Właścicielowi tworzenie, obsługę i hostowanie strony internetowej poświęconej handlowi elektronicznemu.

    Przetwarzane Dane Osobowe: nazwisko; Dane dotyczące użytkowania; e-mail; Adres rozliczeniowy; adres wysyłki; Informacja o płatności; Informacje o urządzeniu; imię; numer telefonu; Narzędzia do śledzenia.

    Miejsce przetwarzania: Irlandia –Polityka prywatności .

   • STATYSTYKA
   • Usługi zawarte w tym dziale pozwalają Administratorowi monitorować i analizować dane o ruchu oraz służą śledzeniu zachowania Użytkownika.

    FUNKCJE RAPORTOWANIA O REKLAMACH W GOOGLE ANALYTICS (GOOGLE IRLANDIA LIMITED)

    Google Analytics w tej Witrynie ma włączone funkcje raportowania reklam, które zbierają dodatkowe informacje z plików cookie DoubleClick (aktywność w sieci) i identyfikatorów wyświetlania reklam na urządzeniu (aktywność w aplikacjach). Pozwala to Właścicielowi analizować określone Dane dotyczące zachowań i zainteresowań Użytkowników (Dane o ruchu i dane dotyczące interakcji Użytkowników z reklamami) oraz, jeśli jest to możliwe, Dane Demograficzne (informacje o wieku i płci).

     

    Użytkownicy mogą zrezygnować z używania plików cookie Google, odwiedzając [Ustawienia reklam] Google (https://adssettings.google.com/authenticated).

    Przetwarzane dane osobowe: unikalne identyfikatory urządzeń do celów reklamowych (na przykład identyfikator reklamodawcy Google lub identyfikator IDFA); Narzędzia do śledzenia; różne typy Danych określone w polityce prywatności serwisu.

    Miejsce przetwarzania: Irlandia – Polityka prywatności Rezygnacja .

    META EVENTS MANAGER (META PLATFORMS IRLANDIA LIMITED)

    Meta Events Manager to usługa statystyczna świadczona przez Meta Platforms Ireland Limited. Dzięki integracji Metapiksela Meta Events Manager może zapewnić Właścicielowi informacje o ruchu i interakcjach w tej Witrynie.

    Przetwarzane dane osobowe: Dane dotyczące użytkowania; Narzędzia do śledzenia.

    Miejsce przetwarzania: Irlandia – Polityka prywatności Rezygnacja .

    MONITOROWANIE KONWERSJI META REKLAM (META piksel) (META PLATFORMS IRLANDIA LIMITED)

    Śledzenie konwersji meta reklam (Meta piksel) to usługa statystyczna świadczona przez Meta Platforms Ireland Limited, która łączy dane z sieci reklamowej Meta z działaniami wykonywanymi w ramach tej Witryny. Meta piksel monitoruje konwersje konwersji, które można przypisać do Facebooka, Instagrama i Audience Network reklamy.

    Przetwarzane dane osobowe: Dane dotyczące użytkowania; Narzędzia do śledzenia.

    Miejsce przetwarzania: Irlandia – Polityka prywatności Rezygnacja .

    GOOGLE ANALYTICS (GOOGLE IRLANDIA LIMITED)

    Google Analytics to usługa analityki internetowej świadczona przez firmę Google Ireland Limited („Google”). Google wykorzystuje zebrane Dane Osobowe w celu śledzenia i sprawdzania korzystania z tej Witryny, tworzenia raportów i udostępniania ich innym usługom opracowanym przez Google.
    Google może wykorzystywać Dane osobowe do kontekstualizowania i personalizowania reklam swojej sieci reklamowej.

    Przetwarzane dane osobowe: Dane dotyczące użytkowania; Narzędzia do śledzenia.

    Miejsce przetwarzania: Irlandia – Polityka prywatności Rezygnacja .

    GOOGLE ANALYTICS Z ANONIMOWYM IP (GOOGLE IRLANDIA LIMITED)

    Google Analytics to usługa analityki internetowej świadczona przez firmę Google Ireland Limited („Google”). Google wykorzystuje zebrane Dane Osobowe w celu śledzenia i sprawdzania korzystania z tej Witryny, tworzenia raportów i udostępniania ich innym usługom opracowanym przez Google.
    Google może wykorzystywać Dane osobowe do kontekstualizowania i personalizowania reklam swojej sieci reklamowej.
    Ta integracja z Google Analytics anonimizuje Twój adres IP. Anonimizacja polega na skróceniu adresu IP Użytkowników na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych krajów objętych Porozumieniem o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach adres IP zostanie przesłany do serwerów Google i skrócony na terenie Stanów Zjednoczonych.

    Przetwarzane dane osobowe: Dane dotyczące użytkowania; Narzędzia do śledzenia.

    Miejsce przetwarzania: Irlandia – Polityka prywatności Rezygnacja .

    GOOGLE ANALYTICS 4 (GOOGLE IRLANDIA LIMITED)

    Google Analytics to usługa statystyczna świadczona przez firmę Google Ireland Limited („Google”). Google wykorzystuje zebrane Dane Osobowe w celu śledzenia i sprawdzania korzystania z tej Witryny, tworzenia raportów i udostępniania ich innym usługom opracowanym przez Google.
    Google może wykorzystywać Dane osobowe do kontekstualizowania i personalizowania reklam swojej sieci reklamowej.
    W Google Analytics 4 adresy IP są wykorzystywane w momencie gromadzenia danych, a następnie usuwane przed zapisaniem danych w jakimkolwiek centrum danych lub na serwerze. Aby dowiedzieć się więcej, możesz zapoznać się z oficjalną dokumentacją Google .

    Przetwarzane dane osobowe: Dane dotyczące użytkowania.

    Miejsce przetwarzania: Irlandia – Polityka prywatności Rezygnacja .

   • TESTOWANIE TREŚCI I WYDAJNOŚCI FUNKCJONALNEJ (TESTOWANIE A/B)
   • Usługi zawarte w tej sekcji pozwalają Administratorowi danych śledzić i analizować reakcję Użytkownika pod względem ruchu lub zachowania, w związku ze zmianami w strukturze, tekście lub jakimkolwiek innym elemencie tej Strony internetowej.

    WIZUALNY OPTYMALIZATOR STRONY INTERNETOWEJ (WINGIFY)

    Visual Website Optimizer to usługa testów A/B świadczona przez firmę Wingify Inc.

    Przetwarzane dane osobowe: Dane dotyczące użytkowania; Narzędzia do śledzenia.

    Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Polityka prywatności .

   • PRZEGLĄDANIE TREŚCI Z PLATFORM ZEWNĘTRZNYCH
   • Usługa tego typu umożliwia przeglądanie treści hostowanych na platformach zewnętrznych bezpośrednio ze stron niniejszego Serwisu i interakcję z nimi.
    Usługa tego typu może nadal gromadzić dane o ruchu internetowym na stronach, na których usługa jest zainstalowana, nawet jeśli użytkownicy z niej nie korzystają.

    CZCIONKI GOOGLE (GOOGLE IRLANDIA LIMITED)

    Czcionki Google to usługa wizualizacji stylu znaków zarządzana przez firmę Google Ireland Limited, która umożliwia tej Witrynie integrowanie takich treści ze swoimi stronami.

    Przetwarzane dane osobowe: Dane dotyczące użytkowania; Narzędzia do śledzenia.

    Miejsce przetwarzania: Irlandia – Polityka prywatności .

    Czcionka AWESOME (FONTICONS, INC.)

    Font Awesome to usługa wizualizacji stylu czcionki zarządzana przez Fonticons, Inc., która umożliwia tej Witrynie integrowanie takich treści ze swoimi stronami.

    Przetwarzane dane osobowe: Dane dotyczące użytkowania; Narzędzia do śledzenia.

    Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Polityka prywatności .

    INFORMACJE NA TEMAT REZYGNACJI Z REKLAM OPARTYCH NA ZAINTERESOWANIACH

    Oprócz funkcji rezygnacji zapewnianej przez którąkolwiek z usług wymienionych w tym dokumencie, Użytkownicy mogą przeczytać więcej na temat rezygnacji z reklam opartych na zainteresowaniach w odpowiedniej sekcji Polityki dotyczącej plików cookie.

    WIĘCEJ INFORMACJI O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

   • SPRZEDAŻ TOWARÓW I USŁUG ONLINE
   • Zebrane Dane Osobowe wykorzystywane są w celu świadczenia usług na rzecz Użytkownika lub sprzedaży produktów, w tym płatności i ewentualnej dostawy. Dane Osobowe gromadzone w celu realizacji płatności mogą dotyczyć karty kredytowej, rachunku bieżącego użytego do przelewu bankowego lub innych udostępnionych instrumentów płatniczych. Dane dotyczące płatności gromadzone przez tę Stronę internetową zależą od używanego systemu płatności.

    POLITYKA COOKIE

    Niniejsza witryna korzysta z narzędzi śledzących. Aby dowiedzieć się więcej, Użytkownicy mogą zapoznać się z Polityką plików cookies .

    WIĘCEJ INFORMACJI DLA UŻYTKOWNIKÓW

    PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

    Właściciel przetwarza Dane Osobowe dotyczące Użytkownika, jeżeli zachodzi jeden z poniższych warunków:

    • Użytkownik wyraził zgodę na jeden lub więcej określonych celów; Uwaga: w niektórych jurysdykcjach Właściciel może być upoważniony do przetwarzania Danych Osobowych bez zgody Użytkownika lub innej podstawy prawnej określonej poniżej, dopóki Użytkownik nie wyrazi sprzeciwu („rezygnacja”) wobec takiego traktowania. Nie ma to jednak zastosowania, jeśli przetwarzanie Danych Osobowych jest regulowane przez ustawodawstwo europejskie dotyczące ochrony Danych Osobowych;
    • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy z Użytkownikiem i/lub wykonania działań przedumownych;
    • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
    • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania leżącego w interesie publicznym lub do wykonywania władzy publicznej powierzonej Administratorowi;
    • przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub osób trzecich.

    Zawsze jednak istnieje możliwość zwrócenia się do Administratora o wyjaśnienie konkretnej podstawy prawnej każdorazowego przetwarzania, a w szczególności o określenie, czy przetwarzanie odbywa się na podstawie prawa przewidzianego umową lub jest niezbędne do zawarcia umowy.

    WIĘCEJ INFORMACJI O CZASIE PRZECHOWYWANIA

    O ile w niniejszym dokumencie nie wskazano inaczej, Dane Osobowe są przetwarzane i przechowywane przez czas wymagany celem, dla którego zostały zebrane, i mogą być przechowywane dłużej ze względu na obowiązki prawne lub na podstawie zgody Użytkowników.

    Dlatego:

    • Dane Osobowe zebrane w celach związanych z realizacją umowy pomiędzy Właścicielem a Użytkownikiem będą przechowywane do czasu zakończenia realizacji tej umowy.
    • Dane Osobowe zebrane dla celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Właściciela będą przechowywane do czasu zaspokojenia tego interesu. Użytkownik może uzyskać dalsze informacje dotyczące uzasadnionego interesu realizowanego przez Właściciela w odpowiednich punktach niniejszego dokumentu lub kontaktując się z Właścicielem.

    Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody Użytkownika, Właściciel może przechowywać Dane Osobowe dłużej, do czasu cofnięcia tej zgody. Ponadto Właściciel może być zobowiązany do przechowywania Danych Osobowych przez dłuższy okres zgodnie z obowiązkiem prawnym lub na polecenie organu władzy.

    Po upływie okresu przechowywania Dane Osobowe zostaną usunięte. W związku z tym po upływie tego terminu nie można już skorzystać z prawa dostępu, anulowania, sprostowania i prawa do przenoszenia danych.

    PRAWA UŻYTKOWNIKA

    Użytkownicy mogą skorzystać z określonych praw w odniesieniu do Danych przetwarzanych przez Właściciela.

    W szczególności, w granicach określonych przepisami prawa, Użytkownikowi przysługuje prawo do:

    • wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. Użytkownik może odwołać wyrażoną wcześniej zgodę na przetwarzanie swoich Danych Osobowych.
    • wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich Danych. Użytkownik może sprzeciwić się przetwarzaniu swoich Danych, gdy odbywa się ono na innej podstawie prawnej niż zgoda.
    • dostępu do swoich Danych.Użytkownik ma prawo uzyskać informację o Danych przetwarzanych przez Właściciela, o niektórych aspektach przetwarzania oraz otrzymać kopię przetwarzanych Danych.
    • sprawdź i poproś o sprostowanie. Użytkownik ma możliwość sprawdzenia prawidłowości swoich Danych oraz żądania ich aktualizacji lub poprawienia.
    • uzyskać ograniczenie leczenia. Użytkownik może żądać ograniczenia przetwarzania swoich Danych, w takim przypadku Właściciel nie będzie przetwarzał Danych w innym celu niż ich ochrona.
    • uzyskania anulowania lub usunięcia swoich danych osobowych. Użytkownik może żądać usunięcia swoich Danych przez Właściciela.
    • otrzymać Twoje Dane lub przekazać je innemu właścicielowi. Użytkownik ma prawo otrzymać swoje Dane w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz, o ile jest to technicznie wykonalne, uzyskać ich bezproblemowe przekazanie innemu właścicielowi.
    • złożyć skargę. Użytkownik może złożyć skargę do właściwego organu nadzorującego ochronę danych osobowych lub podjąć kroki prawne.

    Użytkownicy mają prawo uzyskać informacje dotyczące podstawy prawnej przekazania Danych za granicę w tym do dowolnej organizacji międzynarodowej regulowanej prawem międzynarodowym lub składającej się z dwóch lub więcej krajów, takiej jak ONZ, a także o środkach bezpieczeństwa przyjętych przez Właściciela, aby chronić swoje dane.

    SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE PRAWA Sprzeciwu

    Gdy Dane Osobowe są przetwarzane w interesie publicznym, w ramach wykonywania władzy publicznej powierzonej Właścicielowi lub w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Właściciela, Użytkownicy mają prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania z przyczyn związanych z ich szczególną sytuacją.

    Przypomina się Użytkownikom, że jeżeli ich Dane są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, mogą w każdej chwili, bezpłatnie i bez podawania przyczyny, sprzeciwić się przetwarzaniu. Jeżeli Użytkownicy sprzeciwią się przetwarzaniu na potrzeby marketingu bezpośredniego, Dane Osobowe nie będą już przetwarzane w tych celach. Aby dowiedzieć się, czy Właściciel przetwarza Dane do celów marketingu bezpośredniego, Użytkownicy mogą zapoznać się z odpowiednimi sekcjami tego dokumentu.

    JAK KORZYSTAĆ Z PRAW

    W celu realizacji swoich praw Użytkownicy mogą skierować żądanie na dane kontaktowe Właściciela wskazane w niniejszym dokumencie. Złożenie wniosku jest bezpłatne, a Właściciel udzieli odpowiedzi tak szybko, jak to możliwe, w każdym razie w terminie jednego miesiąca, udzielając Użytkownikowi wszelkich informacji wymaganych przepisami prawa. O wszelkich sprostowaniach, anulowaniach lub ograniczeniach przetwarzania Administrator danych poinformuje każdego z ewentualnych odbiorców, którym przekazano dane osobowe, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagało nieproporcjonalnie dużego wysiłku. Właściciel przekazuje tych odbiorców Użytkownikowi na jego żądanie.

    WIĘCEJ INFORMACJI O LECZENIU

    OBRONA W SĄDZIE

    Dane Osobowe Użytkownika mogą zostać wykorzystane przez Właściciela w sądzie lub na etapach przygotowawczych do jego ewentualnego ustalenia w celu obrony przed nadużyciami w korzystaniu przez Użytkownika z niniejszego Serwisu lub powiązanych Usług.
    Użytkownik oświadcza, że ​​ma świadomość, że Właściciel może być zobowiązany do ujawnienia Danych na polecenie organów władzy publicznej.

    SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

    Na żądanie Użytkownika, oprócz informacji zawartych w niniejszej polityce prywatności, Serwis może udostępnić Użytkownikowi dodatkowe i kontekstowe informacje dotyczące konkretnych Usług lub gromadzenia i przetwarzania Danych Osobowych.

    DZIENNIK SYSTEMU I KONSERWACJI

    Dla potrzeb związanych z obsługą i konserwacją, niniejszy Serwis oraz wszelkie usługi podmiotów trzecich, z których korzysta, mogą gromadzić logi systemowe, czyli pliki rejestrujące interakcje, które mogą również zawierać Dane Osobowe, takie jak adres IP Użytkownika.

    INFORMACJE NIE ZAWARTE W NINIEJSZEJ POLITYCE

    Dalsze informacje związane z przetwarzaniem Danych Osobowych można uzyskać w każdej chwili od Administratora Danych, korzystając z danych kontaktowych.

    ZMIANY W NINIEJSZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI

    Administrator Danych zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszej polityce prywatności w dowolnym momencie poprzez powiadomienie Użytkowników na tej stronie oraz, jeśli to możliwe, w niniejszej Witrynie, a także, jeśli jest to technicznie i prawnie wykonalne, poprzez wysłanie powiadomienia do Użytkowników za pośrednictwem jednego z Extremes ma numer kontaktowy. Dlatego prosimy o częste odwiedzanie tej strony, odnosząc się do daty ostatniej modyfikacji wskazanej na dole.

    Jeżeli zmiany mają wpływ na przetwarzanie, którego podstawą prawną jest zgoda, Właściciel ponownie pobierze zgodę Użytkownika, jeśli zajdzie taka potrzeba.

    DEFINICJE I ODNIESIENIA PRAWNE

    DANE OSOBOWE (LUB DANE)

    Dane osobowe stanowią wszelkie informacje, które bezpośrednio lub pośrednio, także w powiązaniu z innymi informacjami, w tym osobistym numerem identyfikacyjnym, umożliwiają identyfikację lub możliwość zidentyfikowania osoby fizycznej.

    DANE UŻYTKOWANIA

    Są to informacje zbierane automatycznie za pośrednictwem tej Strony internetowej (również przez aplikacje innych firm zintegrowane z tą Stroną), w tym: adresy IP lub nazwy domen komputerów, z których korzysta Użytkownik łączący się z tą Stroną, adresy w URI (Uniform Resource Identifier) zapis, czas żądania, sposób przekazania żądania do serwera, rozmiar pliku uzyskanego w odpowiedzi, kod numeryczny wskazujący status odpowiedzi z serwera (pomyślnie, błąd itp.). ) kraj pochodzenia, cechy przeglądarki i systemu operacyjnego używanego przez osobę odwiedzającą, różne konotacje czasowe wizyty (na przykład czas spędzony na każdej stronie) oraz szczegóły dotyczące trasy podróży w Aplikacji, ze szczególnym uwzględnieniem do kolejności przeglądanych stron, parametrów związanych z systemem operacyjnym i środowiskiem informatycznym Użytkownika.

    UŻYTKOWNIK

    Osoba korzystająca z tej Strony internetowej, która, o ile nie określono inaczej, pokrywa się z zainteresowaną stroną.

    ZAINTERESOWANY

    Osoba fizyczna, której dotyczą Dane Osobowe.

    PRZETWARZAJĄCY DANYCH (LUB MENEDŻER)

    Osoba fizyczna, osoba prawna, administracja publiczna i każdy inny organ przetwarzający dane osobowe w imieniu Administratora danych, zgodnie z niniejszą polityką prywatności.

    ADMINISTRATOR DANYCH (LUB WŁAŚCICIEL)

    Osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych oraz stosowane narzędzia, w tym środki bezpieczeństwa związane z funkcjonowaniem i korzystaniem z niniejszego Serwisu. Administrator danych, o ile nie określono inaczej, jest właścicielem tej witryny.

    TA STRONA INTERNETOWA (LUB TA APLIKACJA)

    Narzędzie sprzętowe lub programowe, za pomocą którego gromadzone i przetwarzane są Dane Osobowe Użytkowników.

    PRACA

    Usługa świadczona przez tę Stronę internetową zgodnie z definicją w odpowiednich warunkach (jeśli są dostępne) w tej witrynie/aplikacji.

    UNIA EUROPEJSKA (LUB UE)

    O ile nie określono inaczej, wszelkie odniesienia do Unii Europejskiej zawarte w tym dokumencie obejmują wszystkie obecne państwa członkowskie Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

    CIASTECZKA

    Pliki cookie to narzędzia śledzące, które składają się z małych porcji danych przechowywanych w przeglądarce użytkownika.

    NARZĘDZIE ŚLEDZENIA

    Narzędzie śledzące oznacza dowolną technologię – np. Pliki cookies, unikalne identyfikatory, sygnalizatory WWW, wbudowane skrypty, e-tagi i odciski palców – które umożliwiają śledzenie Użytkowników, na przykład poprzez zbieranie lub zapisywanie informacji na urządzeniu Użytkownika.

    ODNIESIENIA PRAWNE

    O ile nie określono inaczej, niniejsza polityka prywatności dotyczy wyłącznie tej Strony internetowej.

    Ostatnia modyfikacja: 25 października 2023 r

    iubenda przechowuje te treści i gromadzi wyłącznie Dane osobowe ściśle niezbędne do ich udostępnienia.

    Polityka prywatności Złotej Igły

    Niniejsza Witryna internetowa zbiera pewne Dane Osobowe od swoich Użytkowników.    Dokument ten można wydrukować za pomocą polecenia drukowania w ustawieniach dowolnej przeglądarki.

    Podsumowanie polityki

    Dane Osobowe przetwarzane w następujących celach i przy korzystaniu z następujących usług:

    • Przynależność handlowa
    • Plecak ClickFunnels
    • Dane osobowe: Dane dotyczące użytkowania; Narzędzia do śledzenia

    • Skontaktuj się z użytkownikiem
    • Formularz kontaktowy
    • Dane Osobowe: nazwisko; e-mail; imię

    • Zarządzanie kontaktami i wysyłanie wiadomości
    • Klaviyo
    • Dane Osobowe: nazwisko; e-mail; imię; numer telefonu

    • Zarządzanie płatnościami
    • PayPal
    • Dane Osobowe: nazwisko; e-mail; Adres rozliczeniowy; Informacja o płatności; imię; numer telefonu; różne typy Danych określone w polityce prywatności serwisu

    • Google Pay
    • Dane Osobowe: nazwisko; e-mail; Adres rozliczeniowy; adres wysyłki; imię; numer telefonu; różne typy Danych określone w polityce prywatności serwisu

    • Zarządzanie tagami
    • Menedżer tagów Google
    • Dane osobowe: Narzędzia do śledzenia

    • Interakcja z platformami czatu na żywo
    • Widżety ClickDesk
    • Dane Osobowe: Dane przekazywane podczas korzystania z usługi; Dane dotyczące użytkowania; Narzędzia do śledzenia

    • Optymalizacja i dystrybucja ruchu
    • Króliczek CDN
    • Dane osobowe: Dane dotyczące użytkowania

    • Cloudflare
    • Dane Osobowe: różne rodzaje Danych określone w polityce prywatności usługi

    • Reklama
    • jsDelivr, ClickInText, Clickpoint, ClickWall, Google AdSense, VIADS ADVERTISING i Viralize
    • Dane osobowe: Dane dotyczące użytkowania; Narzędzia do śledzenia

    • Platforma i usługi hostingowe
    • Shopify
    • Dane Osobowe: nazwisko; Dane dotyczące użytkowania; e-mail; Adres rozliczeniowy; adres wysyłki; Informacja o płatności; Informacje o urządzeniu; imię; numer telefonu; Narzędzia do śledzenia

    • Statystyka
    • Funkcje raportowania reklam w Google Analytics
    • Dane osobowe: unikalne identyfikatory urządzeń do celów reklamowych (na przykład identyfikator reklamodawcy Google lub identyfikator IDFA); Narzędzia do śledzenia; różne typy Danych określone w polityce prywatności serwisu

    • Meta Events Manager, śledzenie konwersji meta reklam (Meta piksel), Google Analytics i Google Analytics z anonimowym adresem IP
    • Dane osobowe: Dane dotyczące użytkowania; Narzędzia do śledzenia

    • Google Analytics 4
    • Dane osobowe: Dane dotyczące użytkowania

    • Testowanie wydajności treści i funkcjonalności (testy A/B)
    • Optymalizator witryny wizualnej
    • Dane osobowe: Dane dotyczące użytkowania; Narzędzia do śledzenia

    • Przeglądanie treści z platform zewnętrznych
    • Czcionki Google i Font Awesome
    • Dane osobowe: Dane dotyczące użytkowania; Narzędzia do śledzenia

     Dowiedz się, jak zrezygnować z reklam opartych na zainteresowaniach

     Oprócz funkcji rezygnacji zapewnianej przez którąkolwiek z usług wymienionych w tym dokumencie, Użytkownicy mogą przeczytać więcej na temat rezygnacji z reklam opartych na zainteresowaniach w odpowiedniej sekcji Polityki dotyczącej plików cookie.

     Dalsze informacje na temat przetwarzania Danych Osobowych

     • Sprzedaż towarów i usług w Internecie
     • Zebrane Dane Osobowe wykorzystywane są w celu świadczenia usług na rzecz Użytkownika lub sprzedaży produktów, w tym płatności i ewentualnej dostawy. Dane Osobowe gromadzone w celu realizacji płatności mogą dotyczyć karty kredytowej, rachunku bieżącego użytego do przelewu bankowego lub innych udostępnionych instrumentów płatniczych. Dane dotyczące płatności gromadzone przez tę Stronę internetową zależą od używanego systemu płatności.

      informacje kontaktowe

      • Administrator danych
      • Złota Igła spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
       via De' Gombruti 9, BOLONIA, 40123

       Adres e-mail właściciela: golden.needle@pec.it

       Kompletna polityka

       Administrator danych

       Złota Igła spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
       via De' Gombruti 9, BOLONIA, 40123

       Adres e-mail właściciela: golden.needle@pec.it

       Rodzaje gromadzonych danych

       Wśród Danych Osobowych gromadzonych przez tę Stronę internetową, niezależnie lub za pośrednictwem stron trzecich, znajdują się: Narzędzia do śledzenia; unikalne identyfikatory urządzeń do celów reklamowych (na przykład identyfikator reklamodawcy Google lub identyfikator IDFA); Dane dotyczące użytkowania; imię; nazwisko; numer telefonu; e-mail; Informacja o płatności; Adres rozliczeniowy; adres wysyłki; Informacje o urządzeniu; Dane przekazywane podczas korzystania z usługi.

       Pełne informacje na temat każdego rodzaju gromadzonych Danych osobowych znajdują się w dedykowanych sekcjach niniejszej polityki prywatności lub w specjalnych tekstach informacyjnych wyświetlanych przed gromadzeniem samych Danych.
       Dane Osobowe mogą być swobodnie podawane przez Użytkownika lub, w przypadku Danych Użytkowych, zbierane automatycznie podczas korzystania z tej Strony.
       O ile nie określono inaczej, wszystkie Dane wymagane przez tę Stronę są obowiązkowe. Jeżeli Użytkownik odmówi ich przekazania, świadczenie Usługi przez Serwis może okazać się niemożliwe. W przypadkach, gdy niniejsza Strona internetowa wskazuje niektóre Dane jako opcjonalne, Użytkownicy mogą powstrzymać się od przekazywania takich Danych, bez wpływu na dostępność Usługi lub jej działanie.
       Użytkowników, którzy mają wątpliwości, które Dane są obowiązkowe, zachęcamy do skontaktowania się z Właścicielem.
       Jakiekolwiek użycie plików cookie – lub innych narzędzi śledzenia – przez tę Stronę internetową lub przez właścicieli usług stron trzecich wykorzystywanych przez tę Stronę ma na celu świadczenie Usługi żądanej przez Użytkownika, oprócz dalszych celów opisanych w niniejszym dokumencie. Politykę plików cookies.

       Użytkownik przejmuje odpowiedzialność za Dane osobowe osób trzecich uzyskane, opublikowane lub udostępnione za pośrednictwem tej Strony internetowej.

       Sposób i miejsce przetwarzania zbieranych danych

       Metody leczenia

       Administrator Danych stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa mające na celu zapobieganie nieuprawnionemu dostępowi, ujawnieniu, modyfikacji lub zniszczeniu Danych Osobowych.
       Przetwarzanie odbywa się przy użyciu narzędzi informatycznych i/lub telematycznych, metodami organizacyjnymi i logiką ściśle powiązaną ze wskazanymi celami. Oprócz Właściciela, w niektórych przypadkach dostęp mogą mieć inne strony zaangażowane w organizację tej Strony internetowej (administracyjne, handlowe, marketingowe, prawne, administratorzy systemów) lub strony zewnętrzne (takie jak zewnętrzni dostawcy usług technicznych, kurierzy pocztowi) do Danych, dostawcy usług hostingowych, firmy IT, agencje komunikacji) również wyznaczeni, w razie potrzeby, jako Podmioty Przetwarzające Dane przez Administratora Danych. Aktualną listę Menedżerów można zawsze uzyskać od Administratora Danych.

       Miejsce

       Dane przetwarzane są w biurach operacyjnych Właściciela oraz w każdym innym miejscu, w którym znajdują się strony zaangażowane w przetwarzanie. Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z Właścicielem.
       Dane Osobowe Użytkownika mogą zostać przekazane do innego kraju niż ten, w którym Użytkownik się znajduje. Aby uzyskać dalsze informacje na temat miejsca przetwarzania, Użytkownik może zapoznać się z sekcją dotyczącą szczegółów przetwarzania Danych Osobowych.

       Okres przechowywania

       O ile w niniejszym dokumencie nie wskazano inaczej, Dane Osobowe są przetwarzane i przechowywane przez czas wymagany celem, dla którego zostały zebrane, i mogą być przechowywane dłużej ze względu na obowiązki prawne lub na podstawie zgody Użytkowników.

       Cel przetwarzania zbieranych danych

       Dane Użytkownika zbierane są w celu umożliwienia Właścicielowi świadczenia Usługi, wypełniania obowiązków prawnych, odpowiadania na żądania lub działania egzekucyjne, ochrony jego praw i interesów (lub interesów Użytkowników lub osób trzecich), identyfikowania wszelkich działań złośliwych lub oszukańczych, a także w następujących celach: statystyki, reklama, zarządzanie kontaktami i wysyłanie wiadomości, zarządzanie płatnościami, platforma i usługi hostingowe, powiązania handlowe, interakcja z platformami czatów na żywo, wyświetlanie treści z platform zewnętrznych, zarządzanie tagami, optymalizacja i dystrybucja ruchu, kontaktowanie testy użytkownika i wydajności treści i funkcjonalności (testy A/B).

       Aby uzyskać szczegółowe informacje o celach przetwarzania i danych osobowych przetwarzanych w każdym celu, Użytkownik może zapoznać się z sekcją „Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych”.

       Szczegóły dotyczące przetwarzania Danych Osobowych

       Dane Osobowe zbierane są w następujących celach i przy korzystaniu z następujących usług:

      • Przynależność handlowa
      • Ten rodzaj usług pozwala na wyświetlanie w Serwisie reklam produktów lub usług oferowanych przez strony trzecie. Reklamy mogą być wyświetlane zarówno w formie linków reklamowych, jak i w formie banerów w różnych formach graficznych.
       Kliknięcie ikony lub banera opublikowanego w tej Witrynie jest śledzone przez wymienione poniżej usługi stron trzecich i udostępniane tej Witrynie.
       Aby dowiedzieć się, jakie dane są gromadzone, zapoznaj się z informacjami o prywatności poszczególnych usług.

       Plecak ClickFunnels (Etison, LLC)

       ClickFunnels Backpack to usługa marketingu afiliacyjnego świadczona przez firmę Etison, LLC.

       Przetwarzane dane osobowe: Dane dotyczące użytkowania; Narzędzia do śledzenia.

       Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Polityka prywatności .

      • Skontaktuj się z użytkownikiem
      • Formularz kontaktowy (ta strona internetowa)

       Użytkownik wypełniając formularz kontaktowy swoimi danymi wyraża zgodę na ich wykorzystanie w celu odpowiedzi na prośby o informacje, wycenę lub inny charakter wskazany w nagłówku formularza.

       Przetwarzane Dane Osobowe: nazwisko; e-mail; imię.

      • Zarządzanie kontaktami i wysyłanie wiadomości
      • Usługa tego typu umożliwia zarządzanie bazą kontaktów e-mailowych, telefonicznych lub każdego innego typu, służących do komunikacji z Użytkownikiem.
       Usługi te mogą umożliwiać także zbieranie danych dotyczących daty i godziny przeglądania wiadomości przez Użytkownika, a także interakcji Użytkownika z nimi, jak np. informacje o kliknięciach w linki zawarte w wiadomościach.

       Klaviyo (Klaviyo Inc.)

       Klaviyo to usługa zarządzania adresami i wysyłania wiadomości e-mail świadczona przez Klaviyo Inc.

        

       W celu korzystania z usługi świadczonej przez Klaviyo Właściciel zazwyczaj udostępnia informacje dotyczące Użytkowników (dokonujących zakupów), takie jak dane dotyczące dostawy i historia zakupów. Więcej informacji na temat zakresu tego udostępniania można znaleźć w poniższych informacjach w części „Przetwarzane dane osobowe”.

       Przetwarzane Dane Osobowe: nazwisko; e-mail; imię; numer telefonu.

       Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Polityka prywatności Rezygnacja .

      • Zarządzanie płatnościami
      • O ile nie określono inaczej, Niniejsza Witryna internetowa przetwarza wszystkie płatności kartą kredytową, przelewem bankowym lub innymi środkami za pośrednictwem zewnętrznych dostawców usług płatniczych. Ogólnie rzecz biorąc, o ile nie wskazano inaczej, Użytkownicy proszeni są o podanie szczegółów płatności i danych osobowych bezpośrednio takim dostawcom usług płatniczych.
       Niniejsza Strona internetowa nie jest zaangażowana w gromadzenie i przetwarzanie takich informacji: zamiast tego otrzyma jedynie powiadomienie od danego dostawcy usług płatniczych, że płatność została dokonana.

       PayPal (Paypal)

       PayPal to usługa płatnicza świadczona przez firmę PayPal Inc., która umożliwia Użytkownikowi dokonywanie płatności w Internecie.

       Przetwarzane Dane Osobowe: nazwisko; e-mail; Adres rozliczeniowy; Informacja o płatności; imię; numer telefonu; różne typy Danych określone w polityce prywatności serwisu.

       Miejsce przetwarzania: Zapoznaj się z polityką prywatności PayPal – ​​Polityka prywatności .

       Google Pay (Google Ireland Limited)

       Google Pay to usługa płatnicza świadczona przez firmę Google Ireland Limited, która umożliwia Użytkownikowi dokonywanie płatności online przy użyciu danych uwierzytelniających Google.

       Przetwarzane Dane Osobowe: nazwisko; e-mail; Adres rozliczeniowy; adres wysyłki; imię; numer telefonu; różne typy Danych określone w polityce prywatności serwisu.

       Miejsce przetwarzania: Irlandia – Polityka prywatności .

      • Zarządzanie tagami
      • Ten rodzaj usług umożliwia scentralizowane zarządzanie tagami lub skryptami używanymi w tej Witrynie.
       Korzystanie z tych usług wiąże się z przepływem przez nie Danych Użytkownika i ewentualnym ich przechowywaniem.

       Menedżer tagów Google (Google Ireland Limited)

       Menedżer tagów Google to usługa zarządzania tagami świadczona przez firmę Google Ireland Limited.

       Przetwarzane dane osobowe: Narzędzia śledzenia.

       Miejsce przetwarzania: Irlandia – Polityka prywatności .

      • Interakcja z platformami czatu na żywo
      • Ten rodzaj usług umożliwia interakcję z platformami czatu na żywo zarządzanymi przez osoby trzecie, bezpośrednio ze stron tej Witryny, w celu umożliwienia skontaktowania się z obsługą techniczną tej Witryny i skontaktowania się z nią.
       Jeśli zainstalowana jest usługa interakcji z platformami czatu na żywo, możliwe jest, że nawet jeśli Użytkownicy nie korzystają z tej usługi, będzie ona zbierać Dane o użytkowaniu dotyczące stron, na których jest zainstalowana. Dodatkowo mogą być nagrywane rozmowy na czacie na żywo.

       Widżety ClickDesk (ClickDesk Inc.)

       ClickDesk Widget to usługa umożliwiająca interakcję z platformą czatu na żywo ClickDesk, świadczona przez ClickDesk Inc.

       Przetwarzane Dane Osobowe: Dane przekazywane podczas korzystania z usługi; Dane dotyczące użytkowania; Narzędzia do śledzenia.

       Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Polityka prywatności .

      • Optymalizacja i dystrybucja ruchu
      • Ten rodzaj usług umożliwia tej Stronie dystrybucję jej treści za pośrednictwem serwerów zlokalizowanych na całym terytorium i optymalizację jej wydajności.
       Przetwarzane Dane Osobowe zależą od charakterystyki i sposobów realizacji tych usług, które ze swej natury filtrują komunikację pomiędzy Serwisem a przeglądarką Użytkownika.
       Biorąc pod uwagę rozproszony charakter tego systemu, trudno jest określić lokalizacje, do których przekazywane są treści mogące zawierać Dane Osobowe Użytkownika.

       Bunny CDN (BunnyWay doo)

       Bunny CDN to usługa optymalizacji i dystrybucji ruchu świadczona przez BunnyWay doo

       Przetwarzane dane osobowe: Dane dotyczące użytkowania.

       Miejsce przetwarzania: Słowenia – Polityka prywatności .

       Cloudflare (Cloudflare Inc.)

       Cloudflare to usługa optymalizacji i dystrybucji ruchu świadczona przez Cloudflare Inc.
       Metody integracji Cloudflare zapewniają, że filtruje on cały ruch w tym Serwisie, czyli komunikację pomiędzy tym Serwisem a przeglądarką Użytkownika, umożliwiając także zbieranie na jego temat danych statystycznych.

       Przetwarzane Dane Osobowe: różne typy Danych określone w polityce prywatności serwisu.

       Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Polityka prywatności .

      • Reklama
      • Usługa tego typu umożliwia wykorzystanie Danych Użytkownika w celach komunikacji handlowej. Komunikaty te prezentowane są w Serwisie w formie banerów i innych form reklamowych, także w powiązaniu z zainteresowaniami Użytkownika.
       Nie oznacza to, że wszystkie Dane Osobowe są wykorzystywane w tym celu. Dane i warunki stosowania podano poniżej.
       Niektóre z serwisów wskazanych poniżej mogą wykorzystywać Narzędzia śledzące w celu identyfikacji Użytkownika lub wykorzystywać technikę retargetingu behawioralnego, tj. wyświetlania spersonalizowanych reklam w oparciu o zainteresowania i zachowania Użytkownika, wykrywane także poza niniejszym Serwisem.Więcej informacji na ten temat można uzyskać pod adresem sprawdź politykę prywatności odpowiednich usług.
       Generalnie usługi tego typu oferują możliwość dezaktywacji takiego śledzenia. Oprócz funkcji rezygnacji zapewnianej przez którąkolwiek z usług wymienionych w tym dokumencie, możesz przeczytać więcej o tym, jak zrezygnować z reklam opartych na zainteresowaniach w sekcji „Jak zrezygnować z reklam opartych na zainteresowaniach” w ten dokument.

       jsDelivr (jsdelivr.com)

       jsDelivr to usługa optymalizacji i dystrybucji ruchu świadczona przez jsdelivr.com.

       Przetwarzane dane osobowe: Dane dotyczące użytkowania; Narzędzia do śledzenia.

       Miejsce przetwarzania: Polska – Polityka Prywatności .

       ClickInText (ADSTOURS SAS)

       ClickInText to usługa reklamowa świadczona przez ADSTOURS SAS.

       Przetwarzane dane osobowe: Dane dotyczące użytkowania; Narzędzia do śledzenia.

       Miejsce przetwarzania: Francja – Polityka prywatności Rezygnacja .

       Clickpoint (CLICKPOINT MARKETING SLU.)

       Clickpoint to usługa reklamowa świadczona przez firmę CLICKPOINT MARKETING SLU.

       Przetwarzane dane osobowe: Dane dotyczące użytkowania; Narzędzia do śledzenia.

       Miejsce przetwarzania: Hiszpania – Polityka prywatności .

       ClickWall (Click Wall Ltd.)

       ClickWall to usługa reklamowa świadczona przez Click Wall Ltd.

       Przetwarzane dane osobowe: Dane dotyczące użytkowania; Narzędzia do śledzenia.

       Miejsce przetwarzania: Izrael – Polityka prywatności .

       Google AdSense (Google Ireland Limited)

       Google AdSense to usługa reklamowa świadczona przez firmę Google Ireland Limited. Usługa ta wykorzystuje plik cookie „DoubleClick”, który śledzi korzystanie z tej Strony internetowej i zachowanie Użytkownika w odniesieniu do oferowanych reklam, produktów i usług.
       Użytkownik może w każdej chwili zdecydować o wyłączeniu wszystkich plików cookie DoubleClick, przechodząc do: Ustawienia reklam .

        

       Aby zrozumieć sposób wykorzystania danych przez Google, zapoznaj się z zasadami Google dla partnerów .

       Przetwarzane dane osobowe: Dane dotyczące użytkowania; Narzędzia do śledzenia.

       Miejsce przetwarzania: Irlandia – Polityka prywatności Rezygnacja .

       VIADS REKLAMA (VIADS ADVERTISING SL)

       VIADS ADVERTISING jest usługą reklamową świadczoną przez VIADS ADVERTISING SL

       Przetwarzane dane osobowe: Dane dotyczące użytkowania; Narzędzia do śledzenia.

       Miejsce przetwarzania: Hiszpania – Polityka prywatności .

       Viralize (Viralize Srl)

       Viralize to usługa reklamowa świadczona przez Viralize Srl.

       Przetwarzane dane osobowe: Dane dotyczące użytkowania; Narzędzia do śledzenia.

       Miejsce przetwarzania: Włochy – Polityka prywatności Rezygnacja .

      • Platforma i usługi hostingowe
      • Usługi te mają na celu hostowanie i obsługę kluczowych elementów tej Witryny, umożliwiając dostarczanie tej Witryny z jednej platformy. Platformy te zapewniają Właścicielowi szeroką gamę narzędzi takich jak np. narzędzia analityczne, do zarządzania rejestracją użytkowników, do zarządzania komentarzami i bazą danych, do handlu elektronicznego, do przetwarzania płatności itp. Korzystanie z tych narzędzi wiąże się z gromadzeniem i przetwarzaniem Danych Osobowych.
       Niektóre z tych usług działają za pośrednictwem serwerów znajdujących się w różnych lokalizacjach geograficznych, co utrudnia określenie dokładnej lokalizacji, w której przechowywane są Dane osobowe.

       Shopify (Shopify International Limited)

       Shopify to platforma udostępniana przez Shopify Inc., która umożliwia Właścicielowi tworzenie, obsługę i hostowanie strony internetowej poświęconej handlowi elektronicznemu.

       Przetwarzane Dane Osobowe: nazwisko; Dane dotyczące użytkowania; e-mail; Adres rozliczeniowy; adres wysyłki; Informacja o płatności; Informacje o urządzeniu; imię; numer telefonu; Narzędzia do śledzenia.

       Miejsce przetwarzania: Irlandia –Polityka prywatności .

      • Statystyka
      • Usługi zawarte w tym dziale pozwalają Administratorowi monitorować i analizować dane o ruchu oraz służą śledzeniu zachowania Użytkownika.

       Funkcje raportowania reklam w Google Analytics (Google Ireland Limited)

       Google Analytics w tej Witrynie ma włączone funkcje raportowania reklam, które zbierają dodatkowe informacje z plików cookie DoubleClick (aktywność w sieci) i identyfikatorów wyświetlania reklam na urządzeniu (aktywność w aplikacjach). Pozwala to Właścicielowi analizować określone Dane dotyczące zachowań i zainteresowań Użytkowników (Dane o ruchu i dane dotyczące interakcji Użytkowników z reklamami) oraz, jeśli jest to możliwe, Dane Demograficzne (informacje o wieku i płci).

        

       Użytkownicy mogą zrezygnować z używania plików cookie Google, odwiedzając [Ustawienia reklam] Google (https://adssettings.google.com/authenticated).

       Przetwarzane dane osobowe: unikalne identyfikatory urządzeń do celów reklamowych (na przykład identyfikator reklamodawcy Google lub identyfikator IDFA); Narzędzia do śledzenia; różne typy Danych określone w polityce prywatności serwisu.

       Miejsce przetwarzania: Irlandia – Polityka prywatności Rezygnacja .

       Menedżer wydarzeń Meta (Meta Platforms Ireland Limited)

       Meta Events Manager to usługa statystyczna świadczona przez Meta Platforms Ireland Limited. Dzięki integracji Metapiksela Meta Events Manager może zapewnić Właścicielowi informacje o ruchu i interakcjach w tej Witrynie.

       Przetwarzane dane osobowe: Dane dotyczące użytkowania; Narzędzia do śledzenia.

       Miejsce przetwarzania: Irlandia – Polityka prywatności Rezygnacja .

       Śledzenie konwersji meta reklam (Meta piksele) (Meta Platforms Ireland Limited)

       Śledzenie konwersji meta reklam (Meta piksel) to usługa statystyczna świadczona przez Meta Platforms Ireland Limited, która łączy dane z sieci reklamowej Meta z działaniami wykonywanymi w ramach tej Witryny. Meta piksel monitoruje konwersje konwersji, które można przypisać do Facebooka, Instagrama i Audience Network reklamy.

       Przetwarzane dane osobowe: Dane dotyczące użytkowania; Narzędzia do śledzenia.

       Miejsce przetwarzania: Irlandia – Polityka prywatności Rezygnacja .

       Google Analytics (Google Ireland Limited)

       Google Analytics to usługa analityki internetowej świadczona przez firmę Google Ireland Limited („Google”). Google wykorzystuje zebrane Dane Osobowe w celu śledzenia i sprawdzania korzystania z tej Witryny, tworzenia raportów i udostępniania ich innym usługom opracowanym przez Google.
       Google może wykorzystywać Dane osobowe do kontekstualizowania i personalizowania reklam swojej sieci reklamowej.

       Przetwarzane dane osobowe: Dane dotyczące użytkowania; Narzędzia do śledzenia.

       Miejsce przetwarzania: Irlandia – Polityka prywatności Rezygnacja .

       Google Analytics z anonimowym adresem IP (Google Ireland Limited)

       Google Analytics to usługa analityki internetowej świadczona przez firmę Google Ireland Limited („Google”). Google wykorzystuje zebrane Dane Osobowe w celu śledzenia i sprawdzania korzystania z tej Witryny, tworzenia raportów i udostępniania ich innym usługom opracowanym przez Google.
       Google może wykorzystywać Dane osobowe do kontekstualizowania i personalizowania reklam swojej sieci reklamowej.
       Ta integracja z Google Analytics anonimizuje Twój adres IP. Anonimizacja polega na skróceniu adresu IP Użytkowników na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych krajów objętych Porozumieniem o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach adres IP zostanie przesłany do serwerów Google i skrócony na terenie Stanów Zjednoczonych.

       Przetwarzane dane osobowe: Dane dotyczące użytkowania; Narzędzia do śledzenia.

       Miejsce przetwarzania: Irlandia – Polityka prywatności Rezygnacja .

       Google Analytics 4 (Google Ireland Limited)

       Google Analytics to usługa statystyczna świadczona przez firmę Google Ireland Limited („Google”). Google wykorzystuje zebrane Dane Osobowe w celu śledzenia i sprawdzania korzystania z tej Witryny, tworzenia raportów i udostępniania ich innym usługom opracowanym przez Google.
       Google może wykorzystywać Dane osobowe do kontekstualizowania i personalizowania reklam swojej sieci reklamowej.
       W Google Analytics 4 adresy IP są wykorzystywane w momencie gromadzenia danych, a następnie usuwane przed zapisaniem danych w jakimkolwiek centrum danych lub na serwerze. Aby dowiedzieć się więcej, możesz zapoznać się z oficjalną dokumentacją Google .

       Przetwarzane dane osobowe: Dane dotyczące użytkowania.

       Miejsce przetwarzania: Irlandia – Polityka prywatności Rezygnacja .

      • Testowanie wydajności treści i funkcjonalności (testy A/B)
      • Usługi zawarte w tej sekcji pozwalają Administratorowi danych śledzić i analizować reakcję Użytkownika pod względem ruchu lub zachowania, w związku ze zmianami w strukturze, tekście lub jakimkolwiek innym elemencie tej Strony internetowej.

       Optymalizator witryny wizualnej (Wingify)

       Visual Website Optimizer to usługa testów A/B świadczona przez firmę Wingify Inc.

       Przetwarzane dane osobowe: Dane dotyczące użytkowania; Narzędzia do śledzenia.

       Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Polityka prywatności .

      • Przeglądanie treści z platform zewnętrznych
      • Usługa tego typu umożliwia przeglądanie treści hostowanych na platformach zewnętrznych bezpośrednio ze stron niniejszego Serwisu i interakcję z nimi.
       Usługa tego typu może nadal gromadzić dane o ruchu internetowym na stronach, na których usługa jest zainstalowana, nawet jeśli użytkownicy z niej nie korzystają.

       Czcionki Google (Google Ireland Limited)

       Czcionki Google to usługa wizualizacji stylu znaków zarządzana przez firmę Google Ireland Limited, która umożliwia tej Witrynie integrowanie takich treści ze swoimi stronami.

       Przetwarzane dane osobowe: Dane dotyczące użytkowania; Narzędzia do śledzenia.

       Miejsce przetwarzania: Irlandia – Polityka prywatności .

       Czcionka Awesome (Fonticons, Inc.)

       Font Awesome to usługa wizualizacji stylu czcionki zarządzana przez Fonticons, Inc., która umożliwia tej Witrynie integrowanie takich treści ze swoimi stronami.

       Przetwarzane dane osobowe: Dane dotyczące użytkowania; Narzędzia do śledzenia.

       Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Polityka prywatności .

       Dowiedz się, jak zrezygnować z reklam opartych na zainteresowaniach

       Oprócz funkcji rezygnacji zapewnianej przez którąkolwiek z usług wymienionych w tym dokumencie, Użytkownicy mogą przeczytać więcej na temat rezygnacji z reklam opartych na zainteresowaniach w odpowiedniej sekcji Polityki dotyczącej plików cookie.

       Dalsze informacje na temat przetwarzania Danych Osobowych

      • Sprzedaż towarów i usług w Internecie
      • Zebrane Dane Osobowe wykorzystywane są w celu świadczenia usług na rzecz Użytkownika lub sprzedaży produktów, w tym płatności i ewentualnej dostawy. Dane Osobowe gromadzone w celu realizacji płatności mogą dotyczyć karty kredytowej, rachunku bieżącego użytego do przelewu bankowego lub innych udostępnionych instrumentów płatniczych. Dane dotyczące płatności gromadzone przez tę Stronę internetową zależą od używanego systemu płatności.

       Polityka Cookie

       Niniejsza witryna korzysta z narzędzi śledzących. Aby dowiedzieć się więcej, Użytkownicy mogą zapoznać się z Polityką plików cookies .

       Dalsze informacje dla użytkowników

       Podstawa prawna przetwarzania

       Właściciel przetwarza Dane Osobowe dotyczące Użytkownika, jeżeli zachodzi jeden z poniższych warunków:

       • Użytkownik wyraził zgodę na jeden lub więcej określonych celów; Uwaga: w niektórych jurysdykcjach Właściciel może być upoważniony do przetwarzania Danych Osobowych bez zgody Użytkownika lub innej podstawy prawnej określonej poniżej, dopóki Użytkownik nie wyrazi sprzeciwu („rezygnacja”) wobec takiego traktowania. Nie ma to jednak zastosowania, jeśli przetwarzanie Danych Osobowych jest regulowane przez ustawodawstwo europejskie dotyczące ochrony Danych Osobowych;
       • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy z Użytkownikiem i/lub wykonania działań przedumownych;
       • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
       • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania leżącego w interesie publicznym lub do wykonywania władzy publicznej powierzonej Administratorowi;
       • przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub osób trzecich.

       Zawsze jednak istnieje możliwość zwrócenia się do Administratora o wyjaśnienie konkretnej podstawy prawnej każdorazowego przetwarzania, a w szczególności o określenie, czy przetwarzanie odbywa się na podstawie prawa przewidzianego umową lub jest niezbędne do zawarcia umowy.

       Dowiedz się więcej o czasie przechowywania

       O ile w niniejszym dokumencie nie wskazano inaczej, Dane Osobowe są przetwarzane i przechowywane przez czas wymagany celem, dla którego zostały zebrane, i mogą być przechowywane dłużej ze względu na obowiązki prawne lub na podstawie zgody Użytkowników.

       Dlatego:

       • Dane Osobowe zebrane w celach związanych z realizacją umowy pomiędzy Właścicielem a Użytkownikiem będą przechowywane do czasu zakończenia realizacji tej umowy.
       • Dane Osobowe zebrane dla celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Właściciela będą przechowywane do czasu zaspokojenia tego interesu. Użytkownik może uzyskać dalsze informacje dotyczące uzasadnionego interesu realizowanego przez Właściciela w odpowiednich punktach niniejszego dokumentu lub kontaktując się z Właścicielem.

       Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody Użytkownika, Właściciel może przechowywać Dane Osobowe dłużej, do czasu cofnięcia tej zgody. Ponadto Właściciel może być zobowiązany do przechowywania Danych Osobowych przez dłuższy okres zgodnie z obowiązkiem prawnym lub na polecenie organu władzy.

       Po upływie okresu przechowywania Dane Osobowe zostaną usunięte. W związku z tym po upływie tego terminu nie można już skorzystać z prawa dostępu, anulowania, sprostowania i prawa do przenoszenia danych.

       Prawa użytkownika

       Użytkownicy mogą skorzystać z określonych praw w odniesieniu do Danych przetwarzanych przez Właściciela.

       W szczególności, w granicach określonych przepisami prawa, Użytkownikowi przysługuje prawo do:

       • wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. Użytkownik może odwołać wyrażoną wcześniej zgodę na przetwarzanie swoich Danych Osobowych.
       • wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich Danych. Użytkownik może sprzeciwić się przetwarzaniu swoich Danych, gdy odbywa się ono na innej podstawie prawnej niż zgoda.
       • dostępu do swoich Danych.Użytkownik ma prawo uzyskać informację o Danych przetwarzanych przez Właściciela, o niektórych aspektach przetwarzania oraz otrzymać kopię przetwarzanych Danych.
       • sprawdź i poproś o sprostowanie. Użytkownik ma możliwość sprawdzenia prawidłowości swoich Danych oraz żądania ich aktualizacji lub poprawienia.
       • uzyskać ograniczenie leczenia. Użytkownik może żądać ograniczenia przetwarzania swoich Danych, w takim przypadku Właściciel nie będzie przetwarzał Danych w innym celu niż ich ochrona.
       • uzyskania anulowania lub usunięcia swoich danych osobowych. Użytkownik może żądać usunięcia swoich Danych przez Właściciela.
       • otrzymać Twoje Dane lub przekazać je innemu właścicielowi. Użytkownik ma prawo otrzymać swoje Dane w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz, o ile jest to technicznie wykonalne, uzyskać ich bezproblemowe przekazanie innemu właścicielowi.
       • złożyć skargę. Użytkownik może złożyć skargę do właściwego organu nadzorującego ochronę danych osobowych lub podjąć kroki prawne.

       Użytkownicy mają prawo uzyskać informacje dotyczące podstawy prawnej przekazania Danych za granicę w tym do dowolnej organizacji międzynarodowej regulowanej prawem międzynarodowym lub składającej się z dwóch lub więcej krajów, takiej jak ONZ, a także o środkach bezpieczeństwa przyjętych przez Właściciela, aby chronić swoje dane.

       Szczegóły dotyczące prawa do sprzeciwu

       Gdy Dane Osobowe są przetwarzane w interesie publicznym, w ramach wykonywania władzy publicznej powierzonej Właścicielowi lub w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Właściciela, Użytkownicy mają prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania z przyczyn związanych z ich szczególną sytuacją.

       Przypominamy Użytkownikom, że jeżeli ich Dane są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, mogą w każdej chwili, bezpłatnie i bez podawania przyczyny, sprzeciwić się przetwarzaniu. Jeżeli Użytkownicy sprzeciwią się przetwarzaniu na potrzeby marketingu bezpośredniego, Dane Osobowe nie będą już przetwarzane w tych celach. Aby dowiedzieć się, czy Właściciel przetwarza Dane do celów marketingu bezpośredniego, Użytkownicy mogą zapoznać się z odpowiednimi sekcjami tego dokumentu.

       Jak skorzystać ze swoich praw

       W celu realizacji swoich praw Użytkownicy mogą skierować żądanie na dane kontaktowe Właściciela wskazane w niniejszym dokumencie. Złożenie wniosku jest bezpłatne, a Właściciel udzieli odpowiedzi tak szybko, jak to możliwe, w każdym razie w terminie jednego miesiąca, udzielając Użytkownikowi wszelkich informacji wymaganych przepisami prawa. O wszelkich sprostowaniach, anulowaniach lub ograniczeniach przetwarzania Administrator danych poinformuje każdego z ewentualnych odbiorców, którym przekazano dane osobowe, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagało nieproporcjonalnie dużego wysiłku. Właściciel przekazuje tych odbiorców Użytkownikowi na jego żądanie.

       Dowiedz się więcej o zabiegu

       Obrona w sądzie

       Dane Osobowe Użytkownika mogą zostać wykorzystane przez Właściciela w sądzie lub na etapach przygotowawczych do jego ewentualnego ustalenia w celu obrony przed nadużyciami w korzystaniu przez Użytkownika z niniejszego Serwisu lub powiązanych Usług.
       Użytkownik oświadcza, że ​​ma świadomość, że Właściciel może być zobowiązany do ujawnienia Danych na polecenie organów władzy publicznej.

       Szczegółowe informacje

       Na żądanie Użytkownika, oprócz informacji zawartych w niniejszej polityce prywatności, Serwis może udostępnić Użytkownikowi dodatkowe i kontekstowe informacje dotyczące konkretnych Usług lub gromadzenia i przetwarzania Danych Osobowych.

       Dzienniki systemowe i konserwacja

       Dla potrzeb związanych z obsługą i konserwacją, niniejszy Serwis oraz wszelkie usługi podmiotów trzecich, z których korzysta, mogą gromadzić logi systemowe, czyli pliki rejestrujące interakcje, które mogą również zawierać Dane Osobowe, takie jak adres IP Użytkownika.

       Informacje nie zawarte w niniejszej polityce

       Dalsze informacje związane z przetwarzaniem Danych Osobowych można uzyskać w każdej chwili od Administratora Danych, korzystając z danych kontaktowych.

       Zmiany w niniejszej polityce prywatności

       Administrator Danych zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszej polityce prywatności w dowolnym momencie poprzez powiadomienie Użytkowników na tej stronie oraz, jeśli to możliwe, w niniejszej Witrynie, a także, jeśli jest to technicznie i prawnie wykonalne, poprzez wysłanie powiadomienia do Użytkowników za pośrednictwem jednego z Extremes ma numer kontaktowy. Dlatego prosimy o częste odwiedzanie tej strony, odnosząc się do daty ostatniej modyfikacji wskazanej na dole.

       Jeżeli zmiany mają wpływ na przetwarzanie, którego podstawą prawną jest zgoda, Właściciel ponownie pobierze zgodę Użytkownika, jeśli zajdzie taka potrzeba.

       Definicje i odniesienia prawne

       Dane osobowe (lub dane)

       Dane osobowe stanowią wszelkie informacje, które bezpośrednio lub pośrednio, także w powiązaniu z innymi informacjami, w tym osobistym numerem identyfikacyjnym, umożliwiają identyfikację lub możliwość zidentyfikowania osoby fizycznej.

       Dane dotyczące użytkowania

       Są to informacje zbierane automatycznie za pośrednictwem tej Strony internetowej (również przez aplikacje innych firm zintegrowane z tą Stroną), w tym: adresy IP lub nazwy domen komputerów, z których korzysta Użytkownik łączący się z tą Stroną, adresy w URI (Uniform Resource Identifier) zapis, czas żądania, sposób przekazania żądania do serwera, rozmiar pliku uzyskanego w odpowiedzi, kod numeryczny wskazujący status odpowiedzi z serwera (pomyślnie, błąd itp.). ) kraj pochodzenia, cechy przeglądarki i systemu operacyjnego używanego przez osobę odwiedzającą, różne konotacje czasowe wizyty (na przykład czas spędzony na każdej stronie) oraz szczegóły dotyczące trasy podróży w Aplikacji, ze szczególnym uwzględnieniem do kolejności przeglądanych stron, parametrów związanych z systemem operacyjnym i środowiskiem informatycznym Użytkownika.

       Użytkownik

       Osoba korzystająca z tej Strony internetowej, która, o ile nie określono inaczej, pokrywa się z zainteresowaną stroną.

       Zainteresowany

       Osoba fizyczna, której dotyczą Dane Osobowe.

       Administrator danych (lub menedżer)

       Osoba fizyczna, osoba prawna, administracja publiczna i każdy inny organ przetwarzający dane osobowe w imieniu Administratora danych, zgodnie z niniejszą polityką prywatności.

       Administrator danych (lub administrator danych)

       Osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych oraz stosowane narzędzia, w tym środki bezpieczeństwa związane z funkcjonowaniem i korzystaniem z niniejszego Serwisu. Administrator danych, o ile nie określono inaczej, jest właścicielem tej witryny.

       Ta witryna internetowa (lub ta aplikacja)

       Narzędzie sprzętowe lub programowe, za pomocą którego gromadzone i przetwarzane są Dane Osobowe Użytkowników.

       Praca

       Usługa świadczona przez tę Stronę internetową zgodnie z definicją w odpowiednich warunkach (jeśli są dostępne) w tej witrynie/aplikacji.

       Unia Europejska (lub UE)

       O ile nie określono inaczej, wszelkie odniesienia do Unii Europejskiej zawarte w tym dokumencie obejmują wszystkie obecne państwa członkowskie Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

       Ciasteczka

       Pliki cookie to narzędzia śledzące, które składają się z małych porcji danych przechowywanych w przeglądarce użytkownika.

       Narzędzie do śledzenia

       Narzędzie śledzące oznacza dowolną technologię – np. Pliki cookies, unikalne identyfikatory, sygnalizatory WWW, wbudowane skrypty, e-tagi i odciski palców – które umożliwiają śledzenie Użytkowników, na przykład poprzez zbieranie lub zapisywanie informacji na urządzeniu Użytkownika.

       Referencje prawne

       O ile nie określono inaczej, niniejsza polityka prywatności dotyczy wyłącznie tej Strony internetowej.