Niniejszy dokument zawiera informacje o technologiach, które umożliwiają niniejszemu Serwisowi realizację celów opisanych poniżej. Technologie te umożliwiają Właścicielowi zbieranie i zapisywanie informacji (np. poprzez wykorzystanie plików Cookies) lub korzystanie z zasobów (np. poprzez uruchomienie skryptu) na urządzeniu Użytkownika podczas jego interakcji z Serwisem.

Dla uproszczenia w tym dokumencie technologie te są krótko zdefiniowane jako „narzędzia śledzenia”, chyba że istnieje powód, aby je rozróżnić.
Na przykład, chociaż pliki cookie mogą być używane zarówno w przeglądarkach internetowych, jak i mobilnych, niewłaściwe byłoby mówienie o plikach cookie w kontekście aplikacji dla urządzeń mobilnych, ponieważ są to narzędzia śledzące wymagające obecności przeglądarki. Z tego powodu w tym dokumencie termin „plik cookie” jest używany wyłącznie w celu konkretnego wskazania konkretnego typu narzędzia śledzącego.

Niektóre cele, dla których wykorzystywane są Narzędzia do śledzenia, mogą również wymagać zgody Użytkownika. W przypadku wyrażenia zgody można ją w każdej chwili dowolnie odwołać, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszym dokumencie.

Niniejsza Witryna korzysta z narzędzi śledzenia zarządzanych bezpośrednio przez Właściciela (powszechnie nazywanych „własnymi” narzędziami śledzenia) oraz narzędzi śledzenia, które umożliwiają świadczenie usług przez strony trzecie (powszechnie nazywanych narzędziami śledzenia „zewnętrznych”). O ile w niniejszym dokumencie nie określono inaczej, te strony trzecie mają dostęp do swoich odpowiednich narzędzi śledzenia.
Czas trwania i wygaśnięcie plików cookie i innych podobnych narzędzi śledzenia może się różnić w zależności od ustawień Właściciela lub każdego zewnętrznego dostawcy. Niektóre z nich wygasają wraz z zakończeniem sesji przeglądania Użytkownika.
Oprócz tego, co określono w opisie każdej z kategorii poniżej, Użytkownicy mogą uzyskać bardziej szczegółowe i aktualne informacje na temat czasu trwania, a także wszelkie inne istotne informacje – takie jak obecność innych narzędzi śledzenia – w polityce prywatności odpowiednim dostawcom zewnętrznym (poprzez udostępnione linki) lub kontaktując się z Właścicielem.

Działania ściśle niezbędne do zapewnienia funkcjonowania tej Strony internetowej i świadczenia Usługi

Niniejsza Witryna korzysta z plików cookie powszechnie nazywanych „technicznymi” lub innych podobnych narzędzi śledzenia w celu wykonywania czynności ściśle niezbędnych do zagwarantowania funkcjonowania lub świadczenia Usługi.

Narzędzia śledzenia stron trzecich

 • Reklama

 • Usługa tego typu umożliwia wykorzystanie Danych Użytkownika w celach komunikacji handlowej. Komunikaty te prezentowane są w Serwisie w formie banerów i innych form reklamowych, także w powiązaniu z zainteresowaniami Użytkownika.
  Nie oznacza to, że wszystkie Dane Osobowe są wykorzystywane w tym celu. Dane i warunki stosowania podano poniżej.
  Niektóre z serwisów wskazanych poniżej mogą wykorzystywać Narzędzia śledzące w celu identyfikacji Użytkownika lub wykorzystywać technikę retargetingu behawioralnego, tj. wyświetlania spersonalizowanych reklam w oparciu o zainteresowania i zachowania Użytkownika, wykrywane także poza niniejszym Serwisem.Więcej informacji na ten temat można uzyskać pod adresem sprawdź politykę prywatności odpowiednich usług.
  Generalnie usługi tego typu oferują możliwość dezaktywacji takiego śledzenia. Oprócz funkcji rezygnacji zapewnianej przez którąkolwiek z usług wymienionych w tym dokumencie, możesz przeczytać więcej na temat rezygnacji z reklam opartych na zainteresowaniach w sekcji „Jak zrezygnować z reklam opartych na zainteresowaniach” w ten dokument.

  jsDelivr (jsdelivr.com)

  jsDelivr to usługa optymalizacji i dystrybucji ruchu świadczona przez jsdelivr.com.

  Przetwarzane dane osobowe: dane dotyczące użytkowania i narzędzia śledzenia.

  Miejsce przetwarzania: Polska – Polityka Prywatności .

 • Platforma i usługi hostingowe

 • Usługi te mają na celu hostowanie i obsługę kluczowych elementów tej Witryny, umożliwiając dostarczanie tej Witryny z jednej platformy. Platformy te zapewniają Właścicielowi szeroką gamę narzędzi takich jak np. narzędzia analityczne, do zarządzania rejestracją użytkowników, do zarządzania komentarzami i bazą danych, do handlu elektronicznego, do przetwarzania płatności itp. Korzystanie z tych narzędzi wiąże się z gromadzeniem i przetwarzaniem Danych Osobowych.
  Niektóre z tych usług działają za pośrednictwem serwerów znajdujących się w różnych lokalizacjach geograficznych, co utrudnia określenie dokładnej lokalizacji, w której przechowywane są Dane osobowe.

  Shopify (Shopify International Limited)

  Shopify to platforma udostępniana przez Shopify Inc., która umożliwia Właścicielowi tworzenie, obsługę i hostowanie strony internetowej poświęconej handlowi elektronicznemu.

  Przetwarzane dane osobowe: nazwisko, dane użytkowe, adres e-mail, adres rozliczeniowy, adres wysyłki, informacje o płatności, informacje o urządzeniu, imię i nazwisko, numer telefonu i narzędzia śledzące.

  Miejsce przetwarzania: Irlandia –Polityka prywatności .

  Czas przechowywania:

  • _ab: 3 lata
  • _cmp_a: 1 dzień
  • _customer_account_shop_sessions: 1 miesiąc
  • _landing_page: 14 dni
  • _orig_referrer: 14 dni
  • _pay_session: czas trwania sesji
  • _s: 30 minut
  • _secure_account_session_id: 1 miesiąc
  • _secure_session_id: 1 dzień
  • _shopify_country: czas trwania sesji
  • _shopify_d: czas trwania sesji
  • _shopify_evids: czas trwania sesji
  • _shopify_fs: 1 rok
  • _shopify_ga: Niezdefiniowane
  • _shopify_m: czas trwania sesji
  • _shopify_s: 30 minut
  • _shopify_sa_p: 30 minut
  • _shopify_sa_t: 30 minut
  • _shopify_tm: czas trwania sesji
  • _shopify_tw: czas trwania sesji
  • _shopify_y: 1 rok
  • _storefront_u: 1 minuta
  • _tracking_consent: czas trwania sesji
  • _y: 1 rok
  • c: 2 lata
  • card_update_verification_id: 20 minut
  • koszyk: 14 dni
  • koszyk_waluta: 14 dni
  • koszyk_sig: 14 dni
  • cart_ts: 14 dni
  • koszyk_ver: 14 dni
  • realizacja zamówienia: 28 dni
  • checkout_prefill: 5 minut
  • checkout_queue_checkout_token: 2 lata
  • checkout_queue_token: 2 lata
  • checkout_session_lookup: 21 dni
  • checkout_session_token: 21 dni
  • checkout_session_token*: 21 dni
  • checkout_token: 2 lata
  • checkout_worker_session: 3 dni
  • konto_lokalne_klienta: 1 rok
  • konto_klienta_nowy_login: 20 minut
  • podgląd_konta_klienta: 7 dni
  • klient_auth_provider: niezdefiniowany
  • client_auth_session_created_at: Niezdefiniowany
  • metoda_płatności_klienta: 1 godzina
  • klient_sklep_pay_agreement: 20 minut
  • kod_rabatu: niezdefiniowany
  • dynamic_checkout_shown_on_cart: 30 minut
  • hide_shopify_pay_for_checkout: Niezdefiniowane
  • stan tożsamości: 1 dzień
  • stan tożsamości-*: 1 dzień
  • numer_konta_klienta_tożsamościowego: 3 miesiące
  • keep_alive: 14 dni
  • lokalizacja: 14 dni
  • login_with_shop_finalize: 5 minut
  • master_device_id: 2 lata
  • zamówienie: 21 dni
  • pay_update_intent_id: 20 minut
  • podgląd_motywu: niezdefiniowany
  • poprzedni_krok: 2 lata
  • profile_preview_token: 5 minut
  • pamiętaj_ja: 2 lata
  • secure_customer_sig: 1 rok
  • shopify-editor-unconfirmed-settings: 16 godzin
  • shopify_pay: 2 lata
  • shopify_pay_redirect: 1 godzina
  • nazwa_źródła: niezdefiniowane
  • storefront_digest: 3 lata
  • tracked_start_checkout: 2 lata
 • Zarządzanie tagami

 • Ten rodzaj usług umożliwia scentralizowane zarządzanie tagami lub skryptami używanymi w tej Witrynie.
  Korzystanie z tych usług wiąże się z przepływem przez nie Danych Użytkownika i ewentualnym ich przechowywaniem.

  Menedżer tagów Google (Google Ireland Limited)

  Menedżer tagów Google to usługa zarządzania tagami świadczona przez firmę Google Ireland Limited.

  Przetwarzane dane osobowe: Narzędzia śledzenia.

  Miejsce przetwarzania: Irlandia – Polityka prywatności .

  Inne działania, które wiążą się z wykorzystaniem Narzędzi do śledzenia

  Funkcjonalność

  Niniejsza Witryna korzysta z Narzędzi śledzących, aby umożliwić proste interakcje i aktywować funkcje, które umożliwiają Użytkownikom dostęp do niektórych zasobów Usługi i upraszczają komunikację z Właścicielem.

 • Interakcja z platformami czatu na żywo

 • Ten rodzaj usług umożliwia interakcję z platformami czatu na żywo zarządzanymi przez osoby trzecie, bezpośrednio ze stron tej Witryny, w celu skontaktowania się z obsługą techniczną tej Witryny i skontaktowania się z nią.
  Jeśli zainstalowana jest usługa interakcji z platformami czatu na żywo, możliwe jest, że nawet jeśli Użytkownicy nie korzystają z tej usługi, będzie ona zbierać Dane o użytkowaniu dotyczące stron, na których jest zainstalowana. Dodatkowo mogą być nagrywane rozmowy na czacie na żywo.

  Widżety ClickDesk (ClickDesk Inc.)

  ClickDesk Widget to usługa umożliwiająca interakcję z platformą czatu na żywo ClickDesk, świadczona przez ClickDesk Inc.

  Przetwarzane dane osobowe: dane przekazywane podczas korzystania z usługi, dane dotyczące użytkowania i narzędzia śledzenia.

  Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Polityka prywatności .

  Doświadczenie

  Niniejsza witryna korzysta z narzędzi śledzących w celu poprawy jakości doświadczeń użytkownika i umożliwienia interakcji z zewnętrznymi treściami, sieciami i platformami.

 • Przeglądanie treści z platform zewnętrznych

 • Usługa tego typu umożliwia przeglądanie treści hostowanych na platformach zewnętrznych bezpośrednio ze stron niniejszego Serwisu i interakcję z nimi.
  Usługa tego typu może nadal gromadzić dane o ruchu internetowym na stronach, na których usługa jest zainstalowana, nawet jeśli użytkownicy z niej nie korzystają.

  Czcionki Google (Google Ireland Limited)

  Czcionki Google to usługa wizualizacji stylu znaków zarządzana przez firmę Google Ireland Limited, która umożliwia tej Witrynie integrowanie takich treści ze swoimi stronami.

  Przetwarzane dane osobowe: dane dotyczące użytkowania i narzędzia śledzenia.

  Miejsce przetwarzania: Irlandia – Polityka prywatności .

  Czcionka Awesome (Fonticons, Inc.)

  Font Awesome to usługa wizualizacji stylu czcionki zarządzana przez Fonticons, Inc., która umożliwia tej Witrynie integrowanie takich treści ze swoimi stronami.

  Przetwarzane dane osobowe: dane dotyczące użytkowania i narzędzia śledzenia.

  Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Polityka prywatności .

  Pomiar

  Niniejsza Witryna korzysta z Narzędzi śledzących w celu pomiaru ruchu i analizy zachowań Użytkowników w celu ulepszenia Usługi.

 • Anonimowe usługi statystyczne

 • Usługi opisane w tej sekcji umożliwiają Właścicielowi anonimowe przetwarzanie statystyk i zarządzanie nimi dzięki wykorzystaniu własnych narzędzi śledzących.

  Google Analytics z anonimowym adresem IP (Google Ireland Limited)

  Google Analytics to usługa analityki internetowej świadczona przez firmę Google Ireland Limited („Google”). Google wykorzystuje zebrane Dane Osobowe w celu śledzenia i sprawdzania korzystania z tej Witryny, tworzenia raportów i udostępniania ich innym usługom opracowanym przez Google.
  Google może wykorzystywać Dane osobowe do kontekstualizowania i personalizowania reklam swojej sieci reklamowej.
  Ta integracja z Google Analytics anonimizuje Twój adres IP. Anonimizacja polega na skróceniu adresu IP Użytkowników na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych krajów objętych Porozumieniem o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach adres IP zostanie przesłany do serwerów Google i skrócony na terenie Stanów Zjednoczonych.

  Przetwarzane dane osobowe: dane dotyczące użytkowania i narzędzia śledzenia.

  Miejsce przetwarzania: Irlandia – Polityka prywatności Rezygnacja .

  Czas przechowywania:

  • AMP_TOKEN: 1 godzina
  • _ga: 2 lata
  • _gac*: 3 miesiące
  • _gat: 1 minuta
  • _gid: 1 dzień
 • Statystyka

 • Usługi zawarte w tym dziale pozwalają Administratorowi monitorować i analizować dane o ruchu oraz służą śledzeniu zachowania Użytkownika.

  Funkcje raportowania reklam w Google Analytics (Google Ireland Limited)

  Google Analytics w tej Witrynie ma włączone funkcje raportowania reklam, które zbierają dodatkowe informacje z plików cookie DoubleClick (aktywność w sieci) i identyfikatorów wyświetlania reklam na urządzeniu (aktywność w aplikacjach). Pozwala to Właścicielowi analizować określone Dane dotyczące zachowań i zainteresowań Użytkowników (Dane o ruchu i dane dotyczące interakcji Użytkowników z reklamami) oraz, jeśli jest to możliwe, Dane Demograficzne (informacje o wieku i płci).

   

  Użytkownicy mogą zrezygnować z używania plików cookie Google, odwiedzając [Ustawienia reklam] Google (https://adssettings.google.com/authenticated).

  Przetwarzane dane osobowe: unikalne identyfikatory urządzeń reklamowych (na przykład identyfikator reklamodawcy Google lub identyfikator IDFA), narzędzia śledzące i różne typy danych określone w polityce prywatności usługi.

  Miejsce przetwarzania: Irlandia – Polityka prywatności Rezygnacja .

  Czas przechowywania:

  • BIZ: 2 lata
  • _gcl_*: 3 miesiące
  • test_cookie: 15 minut

  Menedżer wydarzeń Meta (Meta Platforms Ireland Limited)

  Meta Events Manager to usługa statystyczna świadczona przez Meta Platforms Ireland Limited. Dzięki integracji Metapiksela Meta Events Manager może zapewnić Właścicielowi informacje o ruchu i interakcjach w tej Witrynie.

  Przetwarzane dane osobowe: dane dotyczące użytkowania i narzędzia śledzenia.

  Miejsce przetwarzania: Irlandia – Polityka prywatności Rezygnacja .

  Czas przechowywania:

  • _fbp: 3 miesiące

  Śledzenie konwersji meta reklam (Meta piksele) (Meta Platforms Ireland Limited)

  Śledzenie konwersji meta reklam (Meta piksel) to usługa statystyczna świadczona przez Meta Platforms Ireland Limited, która łączy dane z sieci reklamowej Meta z działaniami wykonywanymi w ramach tej Witryny. Meta piksel monitoruje konwersje konwersji, które można przypisać do Facebooka, Instagrama i Audience Network reklamy.

  Przetwarzane dane osobowe: dane dotyczące użytkowania i narzędzia śledzenia.

  Miejsce przetwarzania: Irlandia – Polityka prywatności Rezygnacja .

  Czas przechowywania:

  • _fbp: 3 miesiące
  • pt: 3 miesiące

  Google Analytics (Google Ireland Limited)

  Google Analytics to usługa analityki internetowej świadczona przez firmę Google Ireland Limited („Google”). Google wykorzystuje zebrane Dane Osobowe w celu śledzenia i sprawdzania korzystania z tej Witryny, tworzenia raportów i udostępniania ich innym usługom opracowanym przez Google.
  Google może wykorzystywać Dane osobowe do kontekstualizowania i personalizowania reklam swojej sieci reklamowej.

  Przetwarzane dane osobowe: dane dotyczące użytkowania i narzędzia śledzenia.

  Miejsce przetwarzania: Irlandia – Polityka prywatności Rezygnacja .

  Czas przechowywania:

  • AMP_TOKEN: 1 godzina
  • _ga: 2 lata
  • _gac*: 3 miesiące
  • _gat: 1 minuta
  • _gid: 1 dzień
 • Testy wydajnościowe treści i funkcjonalności (testy A/B)

 • Usługi zawarte w tej sekcji pozwalają Administratorowi danych śledzić i analizować reakcję Użytkownika pod względem ruchu lub zachowania, w związku ze zmianami w strukturze, tekście lub jakimkolwiek innym elemencie tej Strony internetowej.

  Optymalizator witryny wizualnej (Wingify)

  Visual Website Optimizer to usługa testów A/B świadczona przez firmę Wingify Inc.

  Przetwarzane dane osobowe: dane dotyczące użytkowania i narzędzia śledzenia.

  Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Polityka prywatności .

  Marketing

  Niniejsza Witryna korzysta z Narzędzi śledzących w celu dostarczania spersonalizowanych treści handlowych w oparciu o zachowanie Użytkownika oraz w celu zarządzania, rozpowszechniania i śledzenia reklam.

  Niektóre usługi, z których korzysta Właściciel, są zgodne z Ramami przejrzystości i zgody IAB , inicjatywą promującą odpowiedzialne praktyki przetwarzania danych w sektorze reklamy cyfrowej i zapewniającą Użytkownikom większą przejrzystość i kontrolę nad wykorzystaniem ich danych do celów śledzenia reklam. Użytkownicy mogą w każdej chwili wyrazić swoje preferencje dotyczące usług reklamowych wchodząc do panelu ustawień śledzenia reklam bezpośrednio z polityki plików cookies lub poprzez odpowiedni odnośnik znajdujący się na Stronie.

  Niniejsza witryna internetowa jest zgodna z Zasadami przejrzystości i zgody IAB oraz jest zgodna z jej specyfikacjami i zasadami. Niniejsza Witryna korzysta z oprogramowania iubenda (numer identyfikacyjny 123) jako oprogramowania do zarządzania zgodami („Platforma zarządzania zgodami”).

 • Przynależność handlowa

 • Tego typu usługi pozwalają na wyświetlanie w Serwisie reklam produktów lub usług oferowanych przez strony trzecie. Reklamy mogą być wyświetlane zarówno w formie linków reklamowych, jak i w formie banerów w różnych formach graficznych.
  Kliknięcie ikony lub banera opublikowanego w tej Witrynie jest śledzone przez wymienione poniżej usługi stron trzecich i udostępniane tej Witrynie.
  Aby dowiedzieć się, jakie dane są gromadzone, zapoznaj się z informacjami o prywatności poszczególnych usług.

  Plecak ClickFunnels (Etison, LLC)

  ClickFunnels Backpack to usługa marketingu afiliacyjnego świadczona przez firmę Etison, LLC.

  Przetwarzane dane osobowe: dane dotyczące użytkowania i narzędzia śledzenia.

  Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Polityka prywatności .

  Czas przechowywania:

  • cf:aff_sub: 2 miesiące
  • por:aff_sub2: 1 rok
  • por:aff_sub3: 1 rok
  • cf:affiliate_id: 2 miesiące
  • cf:cf_affiliate_id: 2 miesiące
  • por.: treść: 1 rok
  • por.: średni: 1 rok
  • por: nazwa: 1 rok
  • por.: źródło: 1 rok
  • por.:termin: 1 rok
  • cf:visitor_id: 1 rok
  • is_eu: nie zdefiniowano
 • Reklama

 • Usługa tego typu umożliwia wykorzystanie Danych Użytkownika w celach komunikacji handlowej. Komunikaty te prezentowane są w Serwisie w formie banerów i innych form reklamowych, także w powiązaniu z zainteresowaniami Użytkownika.
  Nie oznacza to, że wszystkie Dane Osobowe są wykorzystywane w tym celu. Dane i warunki stosowania podano poniżej.
  Niektóre z serwisów wskazanych poniżej mogą wykorzystywać Narzędzia śledzące w celu identyfikacji Użytkownika lub wykorzystywać technikę retargetingu behawioralnego, tj. wyświetlania spersonalizowanych reklam w oparciu o zainteresowania i zachowania Użytkownika, wykrywane także poza niniejszym Serwisem.Więcej informacji na ten temat można uzyskać pod adresem sprawdź politykę prywatności odpowiednich usług.
  Generalnie usługi tego typu oferują możliwość dezaktywacji takiego śledzenia. Oprócz funkcji rezygnacji zapewnianej przez którąkolwiek z usług wymienionych w tym dokumencie, możesz przeczytać więcej o tym, jak zrezygnować z reklam opartych na zainteresowaniach w sekcji „Jak zrezygnować z reklam opartych na zainteresowaniach” w ten dokument.

  jsDelivr (jsdelivr.com)

  jsDelivr to usługa optymalizacji i dystrybucji ruchu świadczona przez jsdelivr.com.

  Przetwarzane dane osobowe: dane dotyczące użytkowania i narzędzia śledzenia.

  Miejsce przetwarzania: Polska – Polityka Prywatności .

  ClickInText (ADSTOURS SAS)

  ClickInText to usługa reklamowa świadczona przez ADSTOURS SAS.

  Przetwarzane dane osobowe: dane dotyczące użytkowania i narzędzia śledzenia.

  Miejsce przetwarzania: Francja – Polityka prywatności Rezygnacja .

  Czas przechowywania:

  • FEX*: czas trwania sesji
  • PHPSESSID: czas trwania sesji
  • SLI*: czas trwania sesji
  • żywotność: 1 rok
  • zgoda na pliki cookie: 1 rok
  • myCTC*: 1 dzień
  • mySimsNetwork: 1 miesiąc
  • obliczony*: 1 rok
  • SW: 1 rok
  • wichServeur*: 5 godzin

  Clickpoint (CLICKPOINT MARKETING SLU.)

  Clickpoint to usługa reklamowa świadczona przez firmę CLICKPOINT MARKETING SLU.

  Przetwarzane dane osobowe: dane dotyczące użytkowania i narzędzia śledzenia.

  Miejsce przetwarzania: Hiszpania – Polityka prywatności .

  ClickWall (Click Wall Ltd.)

  ClickWall to usługa reklamowa świadczona przez Click Wall Ltd.

  Przetwarzane dane osobowe: dane dotyczące użytkowania i narzędzia śledzenia.

  Miejsce przetwarzania: Izrael – Polityka prywatności .

  Google AdSense (Google Ireland Limited)

  Google AdSense to usługa reklamowa świadczona przez firmę Google Ireland Limited. Usługa ta wykorzystuje plik Cookie „DoubleClick”, który śledzi korzystanie z tej Strony internetowej i zachowanie Użytkownika w związku z oferowanymi reklamami, produktami i usługami.
  Użytkownik może w każdej chwili zdecydować o wyłączeniu wszystkich plików cookie DoubleClick, przechodząc do: Ustawienia reklam .

   

  Aby zrozumieć sposób wykorzystania danych przez Google, zapoznaj się z zasadami Google dla partnerów .

  Przetwarzane dane osobowe: dane dotyczące użytkowania i narzędzia śledzenia.

  Miejsce przetwarzania: Irlandia – Polityka prywatności Rezygnacja .

  Czas przechowywania:

  • POMOC: 2 lata
  • ANID: 2 lata
  • Konwersja: 3 miesiące
  • DSID: 14 ​​dni
  • FCNEC: 1 rok
  • FLC: 10 sekund
  • FPAU: 3 miesiące
  • FPGCLAW: 3 miesiące
  • FPGCLDC: 3 miesiące
  • FPGCLGB: 3 miesiące
  • BIZ: 2 lata
  • NID: 6 miesięcy
  • ZASADA: 1 rok
  • TAID: 14 ​​dni
  • __gads: 2 lata
  • __gs: 2 lata
  • _gac_: 3 miesiące
  • _gac_gb_: 3 miesiące
  • _gcl_au: 3 miesiące
  • _gcl_aw: 3 miesiące
  • _gcl_dc: 3 miesiące
  • _gcl_gb: 3 miesiące
  • _gcl_gf: 3 miesiące
  • _gcl_ha: 3 miesiące
  • identyfikator: 2 lata
  • test_cookie: 15 minut

  VIADS REKLAMA (VIADS ADVERTISING SL)

  VIADS ADVERTISING jest usługą reklamową świadczoną przez VIADS ADVERTISING SL

  Przetwarzane dane osobowe: dane dotyczące użytkowania i narzędzia śledzenia.

  Miejsce przetwarzania: Hiszpania – Polityka prywatności .

  Czas przechowywania: do 1 miesiąca

  Viralize (Viralize Srl)

  Viralize to usługa reklamowa świadczona przez Viralize Srl.

  Przetwarzane dane osobowe: dane dotyczące użytkowania i narzędzia śledzenia.

  Miejsce przetwarzania: Włochy – Polityka prywatności Rezygnacja .

  Czas przechowywania:

  • sh_uid: 2 lata
  • u-dnt: 2 lata
  • u-imp-day: 2 lata
  • u-imp-global: 2 lata
  • u-imp-tygodniowo: 2 lata
  • profil U: 2 lata
  • segment U: 2 lata
  • vr_uid: 2 lata

  Jak zarządzać preferencjami i wyrażać lub cofać zgodę

  Istnieją różne sposoby zarządzania preferencjami Narzędzi śledzenia oraz wyrażania lub cofania zgody, jeśli to konieczne:

  Użytkownicy mogą zarządzać preferencjami modułu śledzącego bezpośrednio poprzez ustawienia swojego urządzenia – na przykład mogą uniemożliwić używanie lub przechowywanie modułów śledzących.

  Ponadto, ilekroć korzystanie z Narzędzi do śledzenia zależy od zgody, Użytkownik może wyrazić lub odwołać taką zgodę, ustawiając swoje preferencje w polityce plików cookie lub aktualizując te preferencje za pośrednictwem widżetu prywatności w celu uzyskania preferencji dotyczących zgody, jeśli jest dostępna.

  Dzięki specyficznym funkcjom przeglądarki lub urządzenia możliwe jest także usunięcie zapisanych wcześniej Narzędzi Śledzących, w tym także tych służących do zapisywania preferencji wyrażonych początkowo przez Użytkownika.

  Inne narzędzia śledzące znajdujące się w pamięci lokalnej przeglądarki można usunąć, usuwając historię przeglądania.

  W odniesieniu do narzędzi śledzenia stron trzecich Użytkownicy mogą zarządzać swoimi preferencjami, odwiedzając odpowiedni link rezygnacji (jeśli jest dostępny), korzystając z narzędzi opisanych w polityce prywatności strony trzeciej lub kontaktując się z nią bezpośrednio.

  Znajdź ustawienia narzędzi śledzenia

  Użytkownicy mogą na przykład znaleźć informacje o zarządzaniu plikami cookies w niektórych najpopularniejszych przeglądarkach pod następującymi adresami:

  Użytkownicy mogą również zarządzać niektórymi modułami śledzącymi dla aplikacji mobilnych, dezaktywując je poprzez odpowiednie ustawienia urządzenia, takie jak ustawienia reklam mobilnych lub ogólnie ustawienia związane ze śledzeniem (użytkownicy mogą sprawdzić ustawienia swojego urządzenia, aby znaleźć odpowiednie).

  Jak zrezygnować z reklam opartych na zainteresowaniach

  Bez uszczerbku dla powyższego, Użytkownicy są informowani o możliwości wykorzystania informacji znajdujących się w serwisach YourOnlineChoices (UE i Wielka Brytania), Network Advertising Initiative (USA) iDigital Advertising Alliance (USA), DAAC (Kanada), DDAI (Japonia) lub inne podobne usługi. Dzięki tym usługom możliwe jest zarządzanie preferencjami śledzenia większości narzędzi reklamowych. Właściciel zaleca zatem Użytkownikom korzystanie z tych zasobów oprócz informacji zawartych w tym dokumencie.

  Digital Advertising Alliance udostępnia także aplikację o nazwieAppChoices , która pomaga Użytkownikom kontrolować reklamy behawioralne w aplikacjach mobilnych.

  Konsekwencje związane z odmową korzystania z Narzędzi Śledzących

  Użytkownicy mogą swobodnie decydować, czy zezwolić na korzystanie z Narzędzi do śledzenia. Należy jednak pamiętać, że Narzędzia śledzące umożliwiają tej Witrynie zapewnianie Użytkownikom lepszego doświadczenia i ulepszonej funkcjonalności (zgodnie z celami określonymi w tym dokumencie). Dlatego też, jeżeli Użytkownik zdecyduje się na zablokowanie korzystania z Narzędzi Śledzących, Właściciel może nie być w stanie zapewnić związanych z tym funkcji.

  Administrator danych

  Złota Igła spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  via De' Gombruti 9, BOLONIA, 40123

  Adres e-mail właściciela: golden.needle@pec.it

  Ponieważ korzystanie z modułów śledzących stron trzecich w tej Witrynie nie może być w pełni kontrolowane przez Właściciela, wszelkie konkretne odniesienia do modułów śledzących stron trzecich należy traktować jako orientacyjne. Aby uzyskać pełne informacje, Użytkownicy proszeni są o zapoznanie się z polityką prywatności odpowiednich usług stron trzecich wymienionych w tym dokumencie.

  Biorąc pod uwagę obiektywną złożoność identyfikacji technologii śledzenia, Użytkownicy proszeni są o skontaktowanie się z Właścicielem, jeśli chcą otrzymać dalsze informacje dotyczące korzystania z takich technologii w tej Witrynie.

  Definicje i odniesienia prawne

  Dane osobowe (lub dane)

  Dane osobowe stanowią wszelkie informacje, które bezpośrednio lub pośrednio, także w powiązaniu z innymi informacjami, w tym osobistym numerem identyfikacyjnym, umożliwiają identyfikację lub możliwość zidentyfikowania osoby fizycznej.

  Dane dotyczące użytkowania

  Są to informacje zbierane automatycznie za pośrednictwem tej Strony internetowej (również przez aplikacje innych firm zintegrowane z tą Stroną), w tym: adresy IP lub nazwy domen komputerów, z których korzysta Użytkownik łączący się z tą Stroną, adresy w URI (Uniform Resource Identifier) zapis, czas żądania, sposób przekazania żądania do serwera, rozmiar pliku uzyskanego w odpowiedzi, kod numeryczny wskazujący status odpowiedzi z serwera (pomyślnie, błąd itp.). ) kraj pochodzenia, cechy przeglądarki i systemu operacyjnego używanego przez osobę odwiedzającą, różne konotacje czasowe wizyty (na przykład czas spędzony na każdej stronie) oraz szczegóły dotyczące trasy podróży w Aplikacji, ze szczególnym uwzględnieniem do kolejności przeglądanych stron, parametrów związanych z systemem operacyjnym i środowiskiem informatycznym Użytkownika.

  Użytkownik

  Osoba korzystająca z tej Strony internetowej, która, o ile nie określono inaczej, pokrywa się z zainteresowaną stroną.

  Zainteresowany

  Osoba fizyczna, której dotyczą Dane Osobowe.

  Administrator danych (lub menedżer)

  Osoba fizyczna, osoba prawna, administracja publiczna i każdy inny organ przetwarzający dane osobowe w imieniu Administratora danych, zgodnie z niniejszą polityką prywatności.

  Administrator danych (lub administrator danych)

  Osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych oraz stosowane narzędzia, w tym środki bezpieczeństwa związane z funkcjonowaniem i korzystaniem z niniejszego Serwisu. Administrator danych, o ile nie określono inaczej, jest właścicielem tej witryny.

  Ta witryna internetowa (lub ta aplikacja)

  Narzędzie sprzętowe lub programowe, za pomocą którego gromadzone i przetwarzane są Dane Osobowe Użytkowników.

  Praca

  Usługa świadczona przez tę Stronę internetową zgodnie z definicją w odpowiednich warunkach (jeśli są dostępne) w tej witrynie/aplikacji.

  Unia Europejska (lub UE)

  O ile nie określono inaczej, wszelkie odniesienia do Unii Europejskiej zawarte w tym dokumencie obejmują wszystkie obecne państwa członkowskie Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

  Ciasteczka

  Pliki cookie to narzędzia śledzące, które składają się z małych porcji danych przechowywanych w przeglądarce użytkownika.

  Narzędzie do śledzenia

  Narzędzie śledzące oznacza dowolną technologię – np. Pliki cookies, unikalne identyfikatory, sygnalizatory WWW, wbudowane skrypty, e-tagi i odciski palców – które umożliwiają śledzenie Użytkowników, na przykład poprzez zbieranie lub zapisywanie informacji na urządzeniu Użytkownika.

  Referencje prawne

  O ile nie określono inaczej, niniejsza polityka prywatności dotyczy wyłącznie tej Strony internetowej.